2014

Konkurssien, yrityssaneerausten ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvussa

Julkaistu: 31.01.2014

Talouden vaikeudet näkyvät yritysten ja yksityishenkilöiden maksukyvyttömyyteen liittyvien eli insolvenssioikeudellisten menettelyiden lisääntymisenä. Tilastokeskuksen julkaisemien tuoreiden tilastojen mukaan viime vuonna lisääntyivät niin konkurssit, yrityssaneeraukset kuin yksityishenkilöiden velkajärjestelytkin.

Viime vuonna pantiin vireille 170 konkurssia enemmän vuoteen 2012 verrattuna. Vireille pantujen konkurssien määrä oli yhteensä 3131. Haetut konkurssit koskettivat yli 15 600 työntekijää. Käräjäoikeus päättää konkurssiin asettamisesta velallisen taikka velkojan hakemuksesta. Edellytyksenä on muu kuin tilapäinen maksukyvyttömyys. Konkurssi voi koskea luonnollista henkilöä, kuolinpesää, yritystä taikka muuta yhteisöä. Konkurssissa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa velkojen maksuksi suhteellisesti kunkin velan suuruuden mukaan.

Yrityssaneerausten puolella määrä lisääntyi viime vuonna vajaa 11 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna nousten 571 vireille pantuun yrityssaneeraukseen. Järjestelyillä oli vaikutusta 6770 yritysten työllistämään työntekijään. Yrityssaneerausta hakee yleensä velallisyritys itse. Yritykselle vahvistetaan saneerausohjelma noudatettavaksi, johon sisältyvät yrityksen maksettavaksi määrätyt velat. Tavoitteena on yrityksen tervehdyttäminen ja konkurssin välttäminen mikäli mahdollista.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen rintamalla kasvua tapahtui 2,5 prosentin verran ja hakemuksia jätettiin vuonna 2013 käräjäoikeuksiin 3864 kappaletta. Yksittäisen henkilön ohella velkajärjestelyyn voivat hakeutua yhdessä aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja. Suurin ikäryhmä velkajärjestelyä hakeneiden joukossa oli 45-54-vuotiaiden ryhmä. Yksityishenkilön velkajärjestelyä haetaan hakijan kotipaikan käräjäoikeudelta oikeusministeriön vahvistamalla velkajärjestelyhakemuslomakkeella. Järjestelyssä tuomioistuin voi vahvistaa velalliselle maksuohjelman velkojen maksamiseksi.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lue uutinen

Uutiset

Korkein oikeus määräsi huoltajuuskiistan hävinnen vanhemman maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa vanhemmat olivat riidelleet lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hävinnyt vanhempi oli käräjäoikeudessa vaatinut yksinhuoltoa ja toiselle vanhemmalle tiedonsaantioikeutta lasten asioista. Vaatimusten perusteina olivat muun muassa vanhempien riidat ja toisen vanhemman lapsiin kohdistunut huono kohtelu.

Lue uutinen

Uutiset

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.