2014

K-kauppa ja S-ryhmä tuoreen kilpailulain muutoksen valossa määräävässä markkina-asemassa

Julkaistu: 15.01.2014

Vuoden alusta voimaan astui uusi kilpailulain säännös, jonka mukaan yritykset, joilla on yli 30 prosentin markkinaosuus valtakunnallisessa päivittäistavaroiden vähittäiskaupasta, ovat määräävässä markkina-asemassa. Tällainen osuus on nykytilanteessa K-kaupan ja S-ryhmän keskusliikkeillä. Kilpailulailla turvataan kilpailun edellytyksen markkinoilla –  kilpailun tulee toimia ja olla tervettä.

Määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen tulee pidättäytyä määräävän markkina-aseman väärinkäytökseksi katsottavasta toiminnasta. Tälläistä on toiminta, jolla kilpailun vastaisesti suljetaan pois markkinoilta muita toimijoita. Keino voi olla esimerkiksi saalistushinnoittelu, jossa määräävässä markkina-asemassa oleva yritys myy tuotteitaan selvään alihintaan, jotta kilpailijat eivät voi vastustaa sitä markkinoilla.

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan, että se on neuvotellut määräävässä markkina-asemassa olevien vähittäiskaupan yritysten kanssa päämääränään väärinkäyttöriskien ehkäiseminen jo ennakolta.

Määräävässä markkina-asemassa olevat yritykset vastaavat toimintansa lainmukaisuudesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo markkinoiden toimintaa ja mahdollisten väärinkäytösten tapahtumista. Virastolla on erilaisia keinoja puuttua laittomiin kilpailunrajoituksiin, kuten uhkasakon ja seuraamusmaksun määrääminen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä selvittää myös kanta-asiakasjärjestelmien kilpailuvaikutukset markkinoille.

Uusi säännös ei sinällään lisää laissa kielletyksi säädettyjä väärinkäytösmuotoja.

Uudistuksesta tiedotti Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lue uutinen

Uutiset

Korkein oikeus määräsi huoltajuuskiistan hävinnen vanhemman maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa vanhemmat olivat riidelleet lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hävinnyt vanhempi oli käräjäoikeudessa vaatinut yksinhuoltoa ja toiselle vanhemmalle tiedonsaantioikeutta lasten asioista. Vaatimusten perusteina olivat muun muassa vanhempien riidat ja toisen vanhemman lapsiin kohdistunut huono kohtelu.

Lue uutinen

Uutiset

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.