2013

Syytteestä sopimisen mahdollistava esitys eduskunnan käsittelyyn

Julkaistu: 31.05.2013

Hallitus on laatinut esityksen koskien syytteestä sopimisen mahdollistamista. Rikoksesta epäilty voisi tämän myötä hyötyä tunnustamisesta, jonka seurauksena syytteestä voitaisiin sopia ja rangaistusta lieventää. Tällä hetkellä tunnustuksella on merkitystä vain rikosoikeudellisen vastuun arvioinnissa, eikä se siis voi lieventää tuomiota.

Lakiehdotuksen taustalla on tarve vähentää oikeudenkäyntikustannuksia ja tehostaa erityisesti monimutkaisten talousrikoskokonaisuuksien käsittelyä. Esimerkki tehostamisesta on niin sanottu tunnustamisoikeudenkäynti, jossa voitaisiin käsitellä keveämmin syyttäjän ja rikoksesta epäillyn yhteisymmärryksessä laadittu tuomioesitys, jossa tunnustus on huomioitu rangaistusta lieventäen.

Lakiehdotuksessa on huomioitu tarkoin rikoksesta epäillyn ohella myös asianomistajan oikeudet. Lakiehdotuksen soveltamisalasta on rajattu pois henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikokset, suuri osa seksuaalirikoksista sekä muut rikokset, joissa ankarin rangaistus voisi olla yli kuusi vuotta vankeutta.Rangaistuksesta sopiminen ei tulisi kyseeseen myöskään helposti selvitettävissä tapauksissa, joissa tunnustuksen ei katsota keventävän juurikaan rikoksen käsittelyä. Tälläinen olisi esimerkiksi rattijuopumus.

Syyttäjän toimintaan lakiehdotus toisi uusia mahdollisuuksia. Syyttäjä voisi esimerkiksi määrätä, että esitutkintaa ei tarvitse kaikkien rikosten kohdalla toimittaa, kun sama henkilö on tehnyt useita rikoksia, joista hän on osan tunnustanut. Tunnustamisen on kuitenkin edistettävä rikosten selvittämistä. Syyttäjä voisi myös jättää syyttämättä jostain epäillyn tekemästä rikoksesta, kun epäilty on tunnustanut sen ja epäiltyä epäillään useammasta rikoksesta.

Kansainvälisessä vertailussa esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Virossa ja Englannissa tunnustamisesta voi hyötyä rangaistuksen lievenemisenä. Uudistuksesta tiedotti oikeusministeriö.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Odottavan äidin oikeus työkyvyttömyyskorvaukseen täsmentyi

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan ottanut kantaa työkyvyttömyyskorvaukseen raskausajalla. Tapauksessa henkilö oli vuonna 1997 sattuneen työtapaturman seurauksena joutunut käyttämään jatkuvasti särkylääkitystä työskennellessään, sillä hänellä oli todettu neuropaattinen kiputila. Tapaturman johdosta aiheutunut ansion alentuma henkilön uudelleenkouluttauduttua pintakäsittelijäksi oli korvattu myönnetyllä tapaturmaeläkkeellä.

Lue uutinen

Uutiset

Esitutkintaan ja pakkokeinojen käyttöön uudistuksia

Tuomioistuin päättää perusoikeuksiin merkittävimmin kajoavien salaisten pakkokeinojen käytöstä poliisin esitettyä asiaa sille. Tuomioistuin päättää myös pakkokeinojen avulla saadun esitutkittavaan rikokseen liittymättömän ylimääräisen tiedon käyttämisestä esimerkiksi vakavien rikosten selvittämiseen.

Lue uutinen

Uutiset

Blogeihin ei saa sisältyä piilomainontaa

Kuluttaja-asiamies on linjannut, että yritysten markkinointikanavinaan käyttämissä sekä ammattibloggaajien pitämissä blogeissa ei saa olla piilomainontaa. Piilomainonnalla tarkoitetaan mainontaa, jota lukija ei erota muusta sisällöstä. Kuluttajansuojalain mainonnan tunnistettavuutta koskevat säännöksen koskevat siis näitä blogeja.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.