2013

Oikeusasiamiehelle kannellaan yhä useammin

Julkaistu: 28.02.2013

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyjen kanteluiden määrä on kasvanut jopa 70 prosenttia kymmenen vuoden sisällä. Viime vuonna oikeusasiamiehen tutkittavaksi tulleiden kantelujen määrä nousi noin sadalla kantelulla vuoteen 2011 verrattuna. Oikeusasiamiehelle kanteleminen on jokaisen meistä oikeus, ja se voidaan tehdä myös toisen henkilön puolesta. Kantelun tutkinnasta ei aiheudu kantelijalle kuluja.

Oikeusasiamies ratkaisi viime vuonna yhteensä yli 4600 kantelua, mikä on tähänastinen laillisuusvalvojan ennätys. Kantelun voi tehdä, kun on epäilys viranomaisen taikka virkamiehen jättäneen toimessaan noudattamatta lakia taikka laiminlyöneen velvollisuutensa. Myös perus- ja ihmisoikeuksien epäillyt loukkaukset voivat olla kantelun kohteena.

Sähköposti on yhä suositumpi tapa kannella oikeusasiamiehelle. Kantelun voikin nykyään hoitaa helposti valmiilla lomakkeella, joka löytyy osoitteesta http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/kantelu.htx.

Kanteluiden kohteena ovat usein poliisin, sosiaalihuollon sekä terveydenhuollon toimet.

Huomautuksen antamiseen oikeusasiamies päätyi vuonna 2012 noin 39 tapauksessa ja hyvityksiä hän ehdotti 11 tapauksessa. Noin 20 prosentin kanteluista seurauksena ryhdyttiin ylipäänsä toimenpiteisiin. Oikeusasiamies ei voi määrätä kantelijan hyväksi kuitenkaan vahingonkorvauksia.

Viime vuonna oikeusasiamies myös tarkasti entistä enemmän virastoja ja laitoksia, kuten esimerkiksi vankiloita ja hoitolaitoksia.

Kanteluiden lisäyksestä tiedotti Eduskunnan oikeusasiamies.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Odottavan äidin oikeus työkyvyttömyyskorvaukseen täsmentyi

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan ottanut kantaa työkyvyttömyyskorvaukseen raskausajalla. Tapauksessa henkilö oli vuonna 1997 sattuneen työtapaturman seurauksena joutunut käyttämään jatkuvasti särkylääkitystä työskennellessään, sillä hänellä oli todettu neuropaattinen kiputila. Tapaturman johdosta aiheutunut ansion alentuma henkilön uudelleenkouluttauduttua pintakäsittelijäksi oli korvattu myönnetyllä tapaturmaeläkkeellä.

Lue uutinen

Uutiset

Esitutkintaan ja pakkokeinojen käyttöön uudistuksia

Tuomioistuin päättää perusoikeuksiin merkittävimmin kajoavien salaisten pakkokeinojen käytöstä poliisin esitettyä asiaa sille. Tuomioistuin päättää myös pakkokeinojen avulla saadun esitutkittavaan rikokseen liittymättömän ylimääräisen tiedon käyttämisestä esimerkiksi vakavien rikosten selvittämiseen.

Lue uutinen

Uutiset

Blogeihin ei saa sisältyä piilomainontaa

Kuluttaja-asiamies on linjannut, että yritysten markkinointikanavinaan käyttämissä sekä ammattibloggaajien pitämissä blogeissa ei saa olla piilomainontaa. Piilomainonnalla tarkoitetaan mainontaa, jota lukija ei erota muusta sisällöstä. Kuluttajansuojalain mainonnan tunnistettavuutta koskevat säännöksen koskevat siis näitä blogeja.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.