2013

Kuluttajamarkkinoinnissa on aina kerrottava kokonaishinta

Julkaistu: 30.03.2013

Kuluttajansuojalain mukaan kulutushyödykettä markkinoitaessa on aina kerrottava sen kokonaishinta veroineen, ja kokonaishinta ei saa jäädä mainoksessa taka-alalle tai piiloon. Tuoreessa tapauksessa kuluttaja-asiamies totesi TeliaSoneran rikkoneen lakia jättäessään kertomatta kokonaishinnan markkinoinnissaan, minkä seurauksena TeliaSonera määrättiin muuttamaan markkinointitapaansa.

Lainvastaiseksi markkinoinniksi katsottiin määräaikaisten sopimusten, kuten puhelin- ja laajakaistaliitymien sekä kanavapakettien, markkinoiminen kertomatta sopimuksen kokonaishintaa. TeliaSonera oli kertonut mainoksissa selkeästi sopimuksen hinnan vain kuukausitasolla sekä sopimuskauden pituuden. Kuluttaja-asiamies päätyi kieltämään TeliaSoneraa jatkamasta kyseisen kaltaista markkinointiaan 100 000 euron sakon uhalla sen jälkeen, kun TeliaSonera ei muuttanut markkinointiaan kehotuksista huolimatta. Mainoksia oli julkaistu esimerkiksi internetissä.

TeliaSoneran tulee kuluttajansuojalain säännösten täyttämiseksi kertoa mainoksissaan jatkossa palveluidensa kokonaishinta yhtä suurella huomioarvolla kuin sopimusten kesto ja kuukausihinta. Tiedot tulee myös ilmaista yhteydessä toisiinsa.

Palvelun kokonaishinnan imoittaminen on merkityksellistä sen turvaamiseksi, että kuluttaja voi vertailla palveluita keskenään. Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joita ilman kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. Markkinaoikeus on usein muissa aiemmissa ratkaisuissaan torjunut kuluttajansuojalain edellyttämien tietojen ilmaisemisen mainoksissa ns. pikkupräntillä.

TeliaSonera-tapauksesta tiedotti Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Odottavan äidin oikeus työkyvyttömyyskorvaukseen täsmentyi

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan ottanut kantaa työkyvyttömyyskorvaukseen raskausajalla. Tapauksessa henkilö oli vuonna 1997 sattuneen työtapaturman seurauksena joutunut käyttämään jatkuvasti särkylääkitystä työskennellessään, sillä hänellä oli todettu neuropaattinen kiputila. Tapaturman johdosta aiheutunut ansion alentuma henkilön uudelleenkouluttauduttua pintakäsittelijäksi oli korvattu myönnetyllä tapaturmaeläkkeellä.

Lue uutinen

Uutiset

Esitutkintaan ja pakkokeinojen käyttöön uudistuksia

Tuomioistuin päättää perusoikeuksiin merkittävimmin kajoavien salaisten pakkokeinojen käytöstä poliisin esitettyä asiaa sille. Tuomioistuin päättää myös pakkokeinojen avulla saadun esitutkittavaan rikokseen liittymättömän ylimääräisen tiedon käyttämisestä esimerkiksi vakavien rikosten selvittämiseen.

Lue uutinen

Uutiset

Blogeihin ei saa sisältyä piilomainontaa

Kuluttaja-asiamies on linjannut, että yritysten markkinointikanavinaan käyttämissä sekä ammattibloggaajien pitämissä blogeissa ei saa olla piilomainontaa. Piilomainonnalla tarkoitetaan mainontaa, jota lukija ei erota muusta sisällöstä. Kuluttajansuojalain mainonnan tunnistettavuutta koskevat säännöksen koskevat siis näitä blogeja.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.