2013

Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi ennätysmäärän juttuja – kantelujen määrä kasvussa

Julkaistu: 20.06.2013

Vuonna 2012 vireille saatettiin jopa reilu 4700 laillisuusvalvonta-asiaa. Kasvua oli parin sadan kantelun verran. Ratkaisuja saatiin noin 5000 laillisuusvalvonta-asiassa ja keskiarvo käsittelyajoissa oli loppuvuonna 2012 vajaa viisi ja puoli kuukautta.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan oikeusasiamiehen toiminta kohdistuu yhä enemmän viranomaisten ohjaukseen ja oikeustilan perusoikeusmyönteisemmäksi kehittämiseen tavanomaisen jälkeisen laillisuusvalvonnan ohella. Viime vuonna oikeusasiamies antoi noin 300 ohjaavaa käsitystä, joilla se pyrki saattamaan viranomaisen tietoon käsityksensä paremmasta käytännöstä vaikka tutkinnan kohteena ollut käytäntö olisikin sinällään ollut lainmukainen.

Ihmisten oikeuksien korostaminen painottuu oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä.

Ratkaistujen kanteluiden polttopisteessä olivat sosiaaliturva-asiat. Kanteluja tehtiin myös erityisesti poliisin, terveydenhuollon sekä vankeinhoidon toimista. Kelan toiminnassa erityisesti palvelujen sähköistyminen aiheuttaa haasteita, minkä epäkohtiin laillisuusvalvonnassakin joudutaan ottamaan kantaa. Esimerkiksi asiakkaiden neuvonnan järjestäminen on tälläisessä järjestelmässä entistä vaikeampaa.

Viime vuonna tehtiin jopa neljännes enemmän tarkastuksia. Oikeusasiamies voi puuttua viranomaisten toimintaan tekemällä esimerkiksi esityksiä virheen tai epäkohdan poistamiseksi, säännösten kehittämiseksi tai oikeusloukkausten korvaamiseksi. Oikeusasiamies voi antaa myös erilaisia sovintoratkaisuesityksiä viranomaisen ja kantelijan välille.

Tiedot ilmenevät eduskunnan oikeusasiamiehen vuoden 2012 vuosikertomuksesta.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Odottavan äidin oikeus työkyvyttömyyskorvaukseen täsmentyi

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan ottanut kantaa työkyvyttömyyskorvaukseen raskausajalla. Tapauksessa henkilö oli vuonna 1997 sattuneen työtapaturman seurauksena joutunut käyttämään jatkuvasti särkylääkitystä työskennellessään, sillä hänellä oli todettu neuropaattinen kiputila. Tapaturman johdosta aiheutunut ansion alentuma henkilön uudelleenkouluttauduttua pintakäsittelijäksi oli korvattu myönnetyllä tapaturmaeläkkeellä.

Lue uutinen

Uutiset

Esitutkintaan ja pakkokeinojen käyttöön uudistuksia

Tuomioistuin päättää perusoikeuksiin merkittävimmin kajoavien salaisten pakkokeinojen käytöstä poliisin esitettyä asiaa sille. Tuomioistuin päättää myös pakkokeinojen avulla saadun esitutkittavaan rikokseen liittymättömän ylimääräisen tiedon käyttämisestä esimerkiksi vakavien rikosten selvittämiseen.

Lue uutinen

Uutiset

Blogeihin ei saa sisältyä piilomainontaa

Kuluttaja-asiamies on linjannut, että yritysten markkinointikanavinaan käyttämissä sekä ammattibloggaajien pitämissä blogeissa ei saa olla piilomainontaa. Piilomainonnalla tarkoitetaan mainontaa, jota lukija ei erota muusta sisällöstä. Kuluttajansuojalain mainonnan tunnistettavuutta koskevat säännöksen koskevat siis näitä blogeja.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.