Artikkelit

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Artikkelit - Perhe ja perintö

Miten avioehtosopimus tulee laatia?

Avioehtosopimus tulee laatia kirjallisesti. Se on allekirjoitettava ja päivättävä. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä avio-oikeus toisen omaisuuteen tarkoittaa?

Lähtökohtaisesti omaisuus, joka puolisolla on hänen mennessään naimisiin, säilyy edelleen hänellä. Sama koskee omaisuutta, jonka puoliso saa avioliiton aikana. Kummallakin puolisolla on kuitenkin avio-oikeus toisen omaisuuteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Hyötyykö lahjansaajan puoliso, jos lahjoitan tai testamenttaan omaisuuttani?

Omassa lahjakirjassa tai testamentissa voi määrätä, ettei lahjansaajan puolisolla, nykyisellä tai tulevalla, ole avio-oikeutta lahjoitettavaan tai perittävään omaisuuteen tai sen tuottoon.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka lapsen voi adoptoida ulkomailta?

Henkilön, jolla on asuinpaikka Suomessa, on pyydettävä kansainvälistä lapseksiottamispalvelua, mikäli hän aikoo adoptoida alle 18-vuotiaan lapsen, jolla on asuinpaikka vieraassa valtiossa. Kansainvälistä lapseksiottamispalvelua antavat Suomessa ne kuntien sosiaalihuollon toimielimet ja muut yhteisöt, jotka ovat saaneet siihen sosiaali- ja terveysministeriön luvan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Miksi ottolapsineuvonta on pakollinen ennen adoptiota?

Ottolapsineuvonnan tarkoituksena on adoptiota koskevassa asiassa valvoa lapsen etua sekä neuvotteluilla ja toimenpiteillä auttaa lasta, lapsen vanhempia ja adoptiovanhempia ennen kuin tuomioistuin vahvistaa adoption, sekä tarvittaessa myös sen jälkeen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on adoption tarkoitus ja sen edellytykset?

Adoption tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde adoptiolapsen ja adoptiovanhemman välille.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä oikeusvaikutuksia adoptiolla on?

Kun adoptio on vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä, syntyy adoptiolapsen ja adoptiovanhempien sekä heidän sukulaistensa välille samanlainen oikeudellinen suhde kuin lapsella oli hänen biologisiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa ennen adoptiota.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka voi hakea pesänselvittäjää?

Pesän osakkaan hakemuksesta oikeus päättää, että pesän omaisuus on luovutettava pesänselvittäjän hallintoon, ja määrää jonkun pesänselvittäjänä pitämään huolta pesän hallinnosta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Millaisia vaikutuksia takaisinsaannilla on?

Oikeustoimen peräytyessä on velalliselta saatu omaisuus palautettava konkurssipesään. Konkurssipesän on palautettava takaisinsaadusta omaisuudesta velalliselle suoritettu vastike. Mikäli vastike on saatettu velkojien ulottumattomiin ja vastiketta suorittanut tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tämä oli velallisen tarkoitus, ei palautusvelvollisuutta kuitenkaan ole.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Millä perusteella maksuja velkojille voidaan peräyttää konkurssipesään?

Velallisen tekemä oikeustoimi peräytyy, jos sillä yksin tai yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on sopimattomasti suosittu velkojaa toisten velkojien kustannuksella, siirretty omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai lisätty velkoja velkojien vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.