Perhe ja perintö

Mitä avio-oikeus toisen omaisuuteen tarkoittaa?

Julkaistu: 01.12.2011

Lähtökohtaisesti omaisuus, joka puolisolla on hänen mennessään naimisiin, säilyy edelleen hänellä. Sama koskee omaisuutta, jonka puoliso saa avioliiton aikana. Kummallakin puolisolla on kuitenkin avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avioeron sattuessa kumpikin puoliso saa avio-oikeuden nojalla omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden omaisuuden yhteismäärästä. Sama koskee tilannetta, jossa toinen puolisoista kuolee. Tällöin omaisuuden osituksessa kuolleen puolison leski saa avio-oikeuden nojalla puolet puolisoiden omaisuuden yhteismäärästä.

Avio-oikeus toisen omaisuuteen voidaan sulkea pois avioehtosopimuksella, lahjakirjassa, testamentissa tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksessä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perimysjärjestys

Kuka saa omaisuutesi kuoleman jälkeen? Suomessa perintökaari säätelee perimisjärjestyksen. Perinnönsaajat on jaettu kolmeen perillisryhmään eli parenteeliin. Testamentilla perinnönjättäjä voi myös itse vaikuttaa siihen, miten hänen omaisuutensa jaetaan kuoleman jälkeen. Testamentilla ei voi kuitenkaan poistaa rintaperillisten oikeutta ns. lakiosaan.

Lue artikkeli

Artikkelit

Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Avoliitto ei purkautuessaan synnytä samanlaisia varallisuusoikeudellisia vaikutuksia kuin avioliitto. Lähtökohtana on, että avoliiton molemmat osapuolet pitävät oman omaisuutensa. Avoliiton päättyessä ei suoriteta ositusta, eikä kumpikaan osapuoli maksa tasinkoa toiselle. Poikkeuksena tästä on hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit

Kenellä on oikeus toimia pesänjakajana?

Oikeus määrää hakemuksesta sopivan henkilön pesänjakajaksi. Jos pesän laatuun tai laajuuteen katsoen taikka muusta erityisestä syystä on tarpeen, voidaan määrätä useita pesänjakajia.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.