Artikkelit

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä ositus pitää sisällään?

Kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai kun avioliitto on purkautunut, toimitetaan omaisuuden ositus, jos puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Osituksessa puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuussuhde.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä tapahtuu omaisuudelleni, kun solmin avioliiton?

Avioliitossa puolisoiden kesken vallitsee omaisuuden erillisyyden periaate. Omaisuus, joka puolisolla on hänen mennessään avioliittoon, kuuluu edelleen hänelle itselleen. Sama koskee omaisuutta, jonka puoliso saa avioliiton aikana.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä avioliitto on?

Avioliitto on naisen ja miehen välinen, lain nojalla oikeusvaikutuksia saava yhteiselämän muoto. Avioliiton myötä puolisoilla on esimerkiksi oikeus ottaa toistensa sukunimi sekä avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka kirkollinen vihkiminen toimitetaan?

Vihkiminen toimitetaan sukulaisten tai muiden todistajien läsnä ollessa joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Jatkuuko avioliitto ikuisesti?

Avioliitto ei ole ikuinen, sillä se purkautuu, kun toinen puoliso kuolee tai hänet julistetaan kuolleeksi. Avioliitto purkautuu myös, mikäli puolisot yhdessä tai toinen yksin hakee avioeroa. Tällöin avioliitto purkautuu, kun avioeroa koskeva tuomioistuimen päätös on lainvoimainen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä kaikkea aviovarallisuusjärjestelmä pitää sisällään?

Aviopuolisoilla on ensinnäkin laaja sopimusvapaus. Avioliitto ei rajoita puolisoiden oikeutta tehdä sopimuksia eikä myöskään oikeutta esiintyä oikeudessa kantajana tai vastaajana. Sopimusvapaudesta on kuitenkin joitakin poikkeuksia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä avioliittoon vihkiminen tarkoittaa?

Avioliittoon vihkiminen on määrämuotoinen juridinen tapahtuma. Avioliittoon vihkijällä tulee olla kelpoisuus vihkimiseen, ja vihkimisen on täytettävä tietyt muodot ollakseen pätevä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka avioliitto solmitaan ulkomailla?

Naisen ja miehen oikeus solmia avioliitto Suomen viranomaisen edessä määräytyy Suomen lain mukaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka avioliitto solmitaan?

Ennen avioliittoon vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Jos esteiden tutkija toteaa, ettei avioliitolle ole esteitä, hän antaa siitä todistuksen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä avioliiton esteet ovat?

Avioliittoon ei saa mennä alle 18-vuotias henkilö. Oikeusministeriö voi kuitenkin erityisistä syistä antaa kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle luvan mennä avioliittoon.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.