Työ ja virka

Varoitus työsuhteessa

Julkaistu: 01.08.2021

Työntekijä voi saada varoituksen laiminlyödessään tai rikkoessaan työsuhteesta johtuvia velvollisuuksia. Varoituksen tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä kiinnittämällä siihen huomiota. Työsopimuslaki edellyttää, että työnantaja antaa työntekijälle moitittavasta menettelystä varoituksen ennen irtisanomista. Jos kyse on vakavasta työsuhteeseen liittyvästä rikkomuksesta, irtisanominen voidaan tehdä ilman varoitustakin.

Varoituksen muodosta ei ole annettu mitään määräyksiä. Varoituksen tulee kuitenkin olla siinä määrin yksilöity, että työntekijä ymmärtää sen kohdistuvan häneen itseensä, ja siten selkeä, että työntekijä ymmärtää moitittavan menettelyn johtavan irtisanomiseen. Varoitus onkin hyvä antaa kirjallisessa muodossa.

Varoituksia voi olla eritasoisia, esim. suullinen varoitus lievemmästä rikkomuksesta ja kirjallinen vakavammasta. Työnantajan tulee varoituksia antaessa soveltaa kaikkien työntekijöiden kohdalla yhdenmukaista käytäntöä. Jos yksi työntekijä on saanut suullisen varoituksen esim. myöhästelystä, ei toinen työntekijä voi saada samanlaisesta myöhästelystä kirjallista varoitusta.

Irtisanominen ei voi tapahtua välittömästi varoituksen jälkeen, vaan työntekijälle tulee antaa aikaa korjata moitittava menettelynsä. Toisaalta hyvin vanhoja varoituksia ei voi käyttää irtisanomisen perusteena. Se milloin varoitus ns. ”vanhenee” riippuu pitkälti menettelyn moitittavuudesta. Toisaalta työnantajan käytöksestä, esim. vastuullisempien tehtävien antaminen työntekijälle, voidaan päätellä, että varoitus on ”annettu anteeksi”.

Koska varoituksen tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelyään, tulee varoituksen ja myöhemmän irtisanomisen tapahtua samalla perusteella. Jos varoitus on tullut myöhästelystä, ei irtisanominen voi tapahtua huonon asiakaspalvelun takia. Toisaalta aikaisemmilla varoituksilla voi olla merkitystä irtisanomista arvioitaessa, jos ne kertovat työntekijän huonosta asenteesta ja välinpitämättömyydestä työtä kohtaan.

Varoituksesta ei itsestään voi valittaa viranomaisiin, kuten tuomioistuimeen. Jos henkilö irtisanotaan moitittavan menettelyn johdosta, varoitusten aiheellisuus arvioidaan irtisanomisen laillisuus tutkittaessa. Tästä tosin poikkeuksena ovat valtion virkasuhteessa olevat virkamiehet, joille annetusta valtion virkamieslain mukaisesta varoituksesta voidaan valittaa hallinto-oikeuteen.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Varoitus työsuhteessa

Työntekijä voi saada varoituksen laiminlyödessään tai rikkoessaan työsuhteesta johtuvia velvollisuuksia. Varoituksen tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä kiinnittämällä siihen huomiota. Työsopimuslaki edellyttää, että työnantaja antaa työntekijälle moitittavasta menettelystä varoituksen ennen irtisanomista. Jos kyse on vakavasta työsuhteeseen liittyvästä rikkomuksesta, irtisanominen voidaan tehdä ilman varoitustakin.

Lue artikkeli

Artikkelit

Joustotyöaika

Vuoden 2020 alussa voimaan tullut työaikalaki toi mukanaan uudenlaisen työaikamuodon: joustotyöajan. Työantaja ja työntekijä voivat työehtosopimuksen säännöllisen työajan pituutta ja sijoittamista koskevista määräyksistä poiketen sopia joustotyöaikaa koskevasta työaikaehdosta, jonka mukaan vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää.

Lue artikkeli

Artikkelit

Whistleblower direktiivi

Vuonna 2019 EU hyväksyi ns. Whistleblower-direktiivin. Direktiivin tarkoituksena on luoda tehokkaat kanavat EU-oikeuden rikkomuksista ilmoittamiselle, suojata ilmiantajaa ilmiannettavan organisaation vastatoimilta ja kouluttaa julkisia toimijoita ilmiantotapausten käsittelyssä. Direktiivin velvoittaa organisaatiot luomaan tehokkaat sisäiset kanavat ilmiantamiselle.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.