Perhe ja perintö

Hoitotahto onnettomuuksia ja sairauksia varten

Julkaistu: 16.02.2014

Potilaslaki edellyttää potilaan hoitamista tämän tahdon mukaan. Hoitotahdon laatimisessa on kyse siitä, että määrää millaista hoitoa itselle voidaan taikka saadaan antaa onnettomuuden taikka sairauskohtauksen sattuessa. Se on mahdollista laatia joko suullisesti tai kirjallisesti.

Hoitotahto lisätään potilasasiakirjoihin. Se voi olla hyvinkin yksityiskohtainen taikka yleispiirteinen – jokainen itse määrittelee tahtonsa. Suullinen hoitotahto pitää potilaan varmentaa sitä merkittäessä ylös.

Läheisten on syytä tietää, mistä hoitotahto on löydettävissä. Hyvä paikka on esimerkiksi oma lompakko, jossa tahto voi olla kirjattuna lapulle.

Potilasta ei saada hoitaa vasten tämän tahtoaan. Jos tahdosta ei ole tietoa, on tälle annettava tarpeellinen hoito hengen tai terveyden vaaran sattuessa.

Hoitotahto voidaan jälkeenpäin myös muuttaa tai peruuttaa. Asianajajat voivat auttaa hoitotahdon laatimisessa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Avoliitto ei purkautuessaan synnytä samanlaisia varallisuusoikeudellisia vaikutuksia kuin avioliitto. Lähtökohtana on, että avoliiton molemmat osapuolet pitävät oman omaisuutensa. Avoliiton päättyessä ei suoriteta ositusta, eikä kumpikaan osapuoli maksa tasinkoa toiselle. Poikkeuksena tästä on hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit

Kenellä on oikeus toimia pesänjakajana?

Oikeus määrää hakemuksesta sopivan henkilön pesänjakajaksi. Jos pesän laatuun tai laajuuteen katsoen taikka muusta erityisestä syystä on tarpeen, voidaan määrätä useita pesänjakajia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Kuka voi nostaa kanteen isyyden kumoamiseksi ja milloin?

Jo vahvistetun isyyden voi kumota Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä tai nostamalla ns. isyyden kumoamiskanteen. Digi- ja väestötietoviraston päätös edellyttää, että kolmas henkilö tunnustaa isyyden tai, että aviopari pyytää lastenvalvojaa selvittämään lapsen isyyden lapsen olleessa alle puolivuotias. Päätös myös edellyttää suostumusta aviomieheltä, äidiltä sekä joissain tilanteessa myös lapselta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.