Perhe ja perintö

Entä jos ulosmittauksen kohteesta tulee riitaa?

Julkaistu: 02.01.2011

Laissa säädetystä ulosmittausjärjestyksestä voidaan poiketa, jos siten voidaan välttää riitaisen omaisuuden ulosmittaaminen tai ulosmittaus sivullisen haitaksi. Järjestyksestä voidaan myös poiketa, jos velallinen osoittaa jotain muuta omaisuutta ulosmitattavaksi, eikä tämän omaisuuden ulosmittaamista ole laissa kielletty.

Jos kuitenkin ulosmittauksen kohteesta tulee riitaa, velallisella on oikeus saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. Näin ollen täytäntöönpanoa koskeva riita-asia voidaan käsitellä erillisessä oikeudenkäynnissä. Lähtökohtana kuitenkin on, että ulosottomies ratkaisee itse ulosoton aikana esiin tulleet riitakysymykset.

Myös sivullisella on oikeus saattaa täytäntöönpanoa koskeva riita tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos täytäntöönpanossa on loukattu hänen oikeuttaan.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perimysjärjestys

Kuka saa omaisuutesi kuoleman jälkeen? Suomessa perintökaari säätelee perimisjärjestyksen. Perinnönsaajat on jaettu kolmeen perillisryhmään eli parenteeliin. Testamentilla perinnönjättäjä voi myös itse vaikuttaa siihen, miten hänen omaisuutensa jaetaan kuoleman jälkeen. Testamentilla ei voi kuitenkaan poistaa rintaperillisten oikeutta ns. lakiosaan.

Lue artikkeli

Artikkelit

Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Avoliitto ei purkautuessaan synnytä samanlaisia varallisuusoikeudellisia vaikutuksia kuin avioliitto. Lähtökohtana on, että avoliiton molemmat osapuolet pitävät oman omaisuutensa. Avoliiton päättyessä ei suoriteta ositusta, eikä kumpikaan osapuoli maksa tasinkoa toiselle. Poikkeuksena tästä on hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit

Kenellä on oikeus toimia pesänjakajana?

Oikeus määrää hakemuksesta sopivan henkilön pesänjakajaksi. Jos pesän laatuun tai laajuuteen katsoen taikka muusta erityisestä syystä on tarpeen, voidaan määrätä useita pesänjakajia.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.