2016

Verkossa tapahtuvaa kuluttajakauppaa koskevan valituksen tekeminen EU-alueella helpottuu

Julkaistu: 19.02.2016

Euroopan komissio on avannut verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (”ODR-foorumin”) kuluttajille ja yrityksille. Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja ratkaisu voidaan antaa kuluttajan pyynnöstä hänen omalla äidinkielellään.

ODR-foorumin kautta kuluttaja voi saattaa toimivaltaisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi riita-asian, joka koskee verkossa tehtyä kulutustavaran tai -palvelun hankintaa. Suomessa ODR-järjestelmään kuuluvia riidanratkaisuelimiä ovat kuluttajariitalautakunta, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE sekä liikennevahinkolautakunta.

Komission ylläpitämä palvelu toimii siis asiointipisteenä, jonka kautta esimerkiksi suomalainen kuluttaja voi tehdä valituksen toisessa EU-maassa sijaitsevalle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle. Kuluttajan ei enää tarvitse selvittää, mikä riidanratkaisuelin olisi toimivaltainen käsittelemään asian ja hän voi tehdä valituksen omalla äidinkielellään.

Kaikkien palvelujaan ja tuotteitaan verkossa kuluttajille tarjoavien EU-alueella toimivien yritysten tulee linkittää ODR-forumin osoite sivuilleen nyt foorumin avaamisen jälkeen. Tämä määräys sisältyy 9. tammikuuta voimaan tulleeseen kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annettuun EU-asetukseen.

ODR-foorumin kautta kuluttaja voi saattaa asian vireille kaikissa niissä eurooppalaisissa riidanratkaisuelimissä, jotka noudattavat EU:n asettamia vaatimuksia ja periaatteita muun muassa asiantuntemuksen, riippumattomuuden, puolueettomuuden, tehokkuuden ja laillisuuden osalta.

Kaikissa jäsenvaltioissa tulee olla vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä kaikilla kuluttajakaupan sektoreilla. Eri maiden riidanratkaisuelinten menettelysäännöt voivat kuitenkin poiketa suomalaisten riidanratkaisuelinten menettelysäännöistä; osa riidanratkaisuelimistä perii käsittelymaksuja, joillakin on riidan kohteena olevaa taloudellista etua koskevia raja-arvoja ja osa antaa sitovia, täytäntöönpanokelpoisia ratkaisuja.

 

Asiasta tiedotti oikeusministeriö

ODR-foorumin löydät täältä

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.