Artikkelit

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mitä kannattaa muistaa kiinteistön kauppaa tehtäessä?

Kiinteistön kauppaa harkitessa tulee aina ottaa huomioon kaupan juridiset ja taloudelliset puolet. Kiinteistön kauppaa suunniteltaessa kannattaa kääntyä asiassa lakimiehen puoleen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Minkä takia perukirja on tärkeä, vaikka pesää ei heti jaettaisikaan?

Perunkirjoitus on toimitettava vainajan oikeudenomistajien luetteloimista ja vainajan ja hänen leskensä asianmukaista varallisuuden muistiin kirjaamista varten.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Avopuolisoille suojaa avoliiton päättyessä – uusi laki voimaan huhtikuussa 2011

Avopuolisoiden asemaan avoliiton päättyessä tuli merkittävää suojaa, kun laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta astui voimaan huhtikuussa 2011.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka vastaa pesänselvittäjän palkkiosta?

Pesänselvittäjällä on oikeus saada pesän varoista pesän laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan. Jolleivät pesän varat tähän riitä, on hyvitys sen suoritettava, jonka hakemuksesta pesänselvittäjä on määrätty.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka voi olla testamentin todistaja?

Testamentin todistajaksi ei voi ottaa henkilöä, joka on viittätoista vuotta nuorempi tai joka sieluntoiminnan häiriön vuoksi on kykenemätön todistamaan. Todistajana ei voi myöskään toimia testamentin tekijän puoliso tai lähisukulainen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on potilasvahinkolautakunnan merkitys?

Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on korvauksen hakijan, Potilasvakuutuskeskuksen, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavan tai korvausten erottelua vaativan vakuutuslaitoksen pyynnöstä antaa ratkaisusuositus korvausasiassa sekä tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä antaa lausunto tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa korvausasiassa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä jos minulle sattuu korvaukseen oikeuttava potilasvahinko?

Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko korvataan potilasvakuutuksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Saanko avioliiton myötä puolisoni sukunimen automaattisesti ilman eri hakemusta?

Avioliittoon aikovat voivat avioliittoon mennessään yhdessä päättää, että he ottavat yhteisen sukunimen. Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa se sukunimi, joka jommallakummalla heistä viimeksi oli naimattomana ollessaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Voiko sukunimen muuttaa mieleisekseen?

Sukunimeä muutettaessa ei uudeksi sukunimeksi voida ottaa mitä tahansa nimeä. Uudeksi sukunimeksi ei voida ensinnäkään hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö muutoin voi aiheuttaa ilmeistä haittaa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Voiko suojatun sukunimen menettää?

Sukunimen menettäminen on mahdollista tilanteessa, jossa henkilö on hakemuksesta saanut uuden, ns. suojatun sukunimen, ja nimen käyttäminen olennaisessa määrin loukkaa muiden kyseisen nimen kantajien oikeutta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.