Kauppa ja sopimus

Mitä kannattaa muistaa kiinteistön kauppaa tehtäessä?

Julkaistu: 01.02.2011

Kiinteistön kauppaa harkitessa tulee aina ottaa huomioon kaupan juridiset ja taloudelliset puolet. Kiinteistön kauppaa suunniteltaessa kannattaa kääntyä asiassa lakimiehen puoleen.

Usein kiinteistönvälittäjän käyttäminen apuna on paikallaan. On kuitenkin pidettävä mielessä, että myyjä vastaa antamistaan tiedoista eikä kiinteistönvälittäjä. Kiinteistönvälittäjän on kuitenkin toimittava huolellisesti, ja hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen sekä myyjää että ostajaa kohtaan, mikäli hän toimii huolimattomasti.

Kiinteistön kauppakirjaan merkityt tiedot kannattaa tarkastaa huolellisesti. Kauppaa koskevista ehdoista kannattaa myös ongelmien välttämiseksi sopia mahdollisimman tarkasti. Osapuolten on lisäksi otettava huomioon kauppaa koskevat muotovaatimukset: kauppa on tehtävä kirjallisesti, myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja ja lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa.

Myyjän kannattaa olla luovuttamatta kiinteistön omistusoikeutta, ennen kuin hän on saanut koko kauppahinnan mukaisen suorituksen. Myyjän kannattaa varmistua myös muiden kaupan ehtojen täyttymisestä ennen omistusoikeuden luovutusta. Ostajan taas kannattaa puolestaan tutustua huolellisesti ennen kaupantekoa mahdollisiin hänen oikeuksiaan rajoittaviin oikeuksiin tai rasitteisiin. Tällainen oikeus voi olla esimerkiksi kiinteistöön kohdistuva panttioikeus.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehdosta

Laissa osamaksukaupasta (osamaksukauppalaki) 1 §:ssä säädetään osamaksukaupan legaalimääritelmästä sekä takaisinotto- ja omistuksenpidätysehdosta. Yleisesti ottaen omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdon käytön syynä on se, että myyjä haluaa varautua ostajan mahdollisiin sopimusrikkoihin, eli käytännössä joko siihen, ettei ostaja maksa sovittua kauppahintaa taikka siihen, että ostaja viivästyy sovitun kauppahinnan maksamisessa. Omistuksenpidätys- tai takaisinottoehtoa voidaan käyttää myös esimerkiksi hallinnoimistarkoituksessa taikka kontrollitarkoituksessa.

Lue artikkeli

Artikkelit

Tavaran virhe kauppalain mukaan

Kauppa on sopimus, jossa myyjä luovuttaa esineen omistusoikeuden ostajalle rahavastiketta vastaan. Kun kaupan molemmat osapuolet ovat joko yksityishenkilöitä tai elinkeinonharjoittajia, sovelletaan kauppalakia. Tässä artikkelissa tarkastellaan, milloin tavarassa on kauppalain mukaan virhe.

Lue artikkeli

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.