Kauppa ja sopimus

Mitä kannattaa muistaa kiinteistön kauppaa tehtäessä?

Julkaistu: 01.02.2011

Kiinteistön kauppaa harkitessa tulee aina ottaa huomioon kaupan juridiset ja taloudelliset puolet. Kiinteistön kauppaa suunniteltaessa kannattaa kääntyä asiassa lakimiehen puoleen.

Usein kiinteistönvälittäjän käyttäminen apuna on paikallaan. On kuitenkin pidettävä mielessä, että myyjä vastaa antamistaan tiedoista eikä kiinteistönvälittäjä. Kiinteistönvälittäjän on kuitenkin toimittava huolellisesti, ja hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen sekä myyjää että ostajaa kohtaan, mikäli hän toimii huolimattomasti.

Kiinteistön kauppakirjaan merkityt tiedot kannattaa tarkastaa huolellisesti. Kauppaa koskevista ehdoista kannattaa myös ongelmien välttämiseksi sopia mahdollisimman tarkasti. Osapuolten on lisäksi otettava huomioon kauppaa koskevat muotovaatimukset: kauppa on tehtävä kirjallisesti, myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja ja lisäksi kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa.

Myyjän kannattaa olla luovuttamatta kiinteistön omistusoikeutta, ennen kuin hän on saanut koko kauppahinnan mukaisen suorituksen. Myyjän kannattaa varmistua myös muiden kaupan ehtojen täyttymisestä ennen omistusoikeuden luovutusta. Ostajan taas kannattaa puolestaan tutustua huolellisesti ennen kaupantekoa mahdollisiin hänen oikeuksiaan rajoittaviin oikeuksiin tai rasitteisiin. Tällainen oikeus voi olla esimerkiksi kiinteistöön kohdistuva panttioikeus.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.