Rikos

Tehokas katuminen rikosoikeudessa

Julkaistu: 26.09.2022

Rikoslain 5 luvun 2 §:n mukaisesti yrityksestä ei rangaista, jos tekijä on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen täyttämisestä tai muuten estänyt tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen syntymisen. Kyseisessä momentissa säädetään tehokkaasta katumisesta kuin yrityksestä luopumisesta. Tehokas katuminen tulee kysymykseen sellaisissa tilanteissa, joissa rikos on toteutettu kokonaisuudessaan. Tätä ennen kyseessä on yrityksestä luopuminen. Siten tehokkaassa katumisessa kyse on siitä, että tekijä on toteuttanut kaiken, mitä kyseiseltä rikokselta edellytetään, mutta itse seurausta, joka rikoksen tunnusmerkistöstä johtuu, ei ole syntynyt. Huomioitavaa kuitenkin on se, että jos yritys on rinnastettu laissa täytettyyn tekoon, niin vapautuminen rikoksen vastuusta ei ole tehokkaan katumisen perusteella mahdollista enää. Seuraavaksi käsitellään tehokkaan katumisen edellytyksiä.

Tehokkaan katumisen tulee olla vapaaehtoista. Vapaaehtoisuuden arvioinnissa huomiota kiinnitetään ainakin siihen, että vapaaehtoisuuden tulee olla tosiasiallista. Muun ohessa todelliset tai kuvitellut ulkoiset esteet voivat poistaa vapaaehtoisuuden. Vapaaehtoisuus ei kuitenkaan edellytä sitä, että tekijä aidosti katuisi tilannetta. Kirjallisuudessa on esitetty, että muun muassa äkillisen janon vuoksi rikoksesta luopuminen ei poistaisi vapaaehtoisuutta. Lisäksi on huomioitava, että tekijän on onnistuttava estää rikoksen seuraus.

Tehokas katuminen edellyttäisi lain sanamuodon mukaisesti siis sitä, että tekijä onnistuu estämään seurauksen syntymisen. Näin ollen syy-seuraussuhde jäisi täyttymättä, jos toinen henkilö estää seurauksen syntymisen. Lakiin otettiin kuitenkin tätä syy-seuraussuhdetta lieventävä säännös. Säännöksen mukaan, jos rikos jää täyttymättä tai tunnusmerkistössä tarkoitettu seuraus syntymättä tekijästä, yllyttäjästä tai avunantajasta riippumattomasta syystä, mutta hän on vapaaehtoisesti ja vakavasti pyrkinyt estämään rikoksen täyttymisen tai seurauksen syntymisen. Näin ollen kirjallisuudessa on todettu, että säännös ei rajaa niitä syitä, joiden ansiosta seuraus tai rikos jää syntymättä.

Oikeuskirjallisuudessa luonnehditaan tehokkaan katumisen vaikutuksista vastuuseen yleisluontoisesti siten, että ”yrityksestä ei rangaista”. Toisaalta tehokas katuminen rajoittuu siihen tekoon, jota on yritetty. Tämä tarkoittaa sitä, että tekijä voidaan tuomita muusta teosta sekä joutua korvausvastuuseen, vaikka katsottaisiin, että hän olisi tehokkaasti katunut jotain tiettyä tekoa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Hätävarjelun liioittelu

Hätävarjelun liioittelu tarkoittaa sitä, että hätävarjelun rajat on puolustustilanteessa ylitetty. Hätävarjelusta ja hätävarjelun liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvussa, jossa säädetään yleisesti vastuuvapausperusteista.

Lue artikkeli

Artikkelit

Tehokas katuminen rikosoikeudessa

Rikoslain 5 luvun 2 §:n mukaisesti yrityksestä ei rangaista, jos tekijä on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen täyttämisestä tai muuten estänyt tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen syntymisen. Kyseisessä momentissa säädetään tehokkaasta katumisesta kuin yrityksestä luopumisesta. Tehokas katuminen tulee kysymykseen sellaisissa tilanteissa, joissa rikos on toteutettu kokonaisuudessaan. Tätä ennen kyseessä on yrityksestä luopuminen. Siten tehokkaassa katumisessa kyse on siitä, että tekijä on toteuttanut kaiken, mitä kyseiseltä rikokselta edellytetään, mutta itse seurausta, joka rikoksen tunnusmerkistöstä johtuu, ei ole syntynyt.

Lue artikkeli

Artikkelit

Rikoksen vanhentumisesta

Rikos on laissa rangaistavaksi säädetty teko tai laiminlyönti. Suomessa rikoksista ja niiden vanhentumisesta säädetään rikoslaissa. Rikosoikeudellinen vanhentuminen tarkoittaa sitä, että tehdystä rikoksesta ei laissa erikseen määrätyn ajan kuluttua voida enää määrätä seuraamusta. Käytännössä vanhentumisaikaan vaikuttaa rikoksesta laissa säädetyn enimmäisrangaistuksen pituus.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.