Kauppa ja sopimus

Voiko myyjän kiinteistöstä antamiin tietoihin luottaa, vai pitääkö ne tarkistaa?

Julkaistu: 01.08.2012

Kiinteistönkaupassa myyjän antamien kiinteistöä koskevien tietojen tulee olla totta.

Ostajan ei tarvitse tarkastaa myyjän kiinteistöstä antamaa yksityiskohtaista tietoa. Ostajan tulee voida luottaa kyseisen tiedon todenperäisyyteen.

Esimerkki:

Myyjä kertoo kiinteistöllä olevan kaivon juomaveden olevan laadukasta, mutta vesi ilmeneekin kaupan jälkeen laadultaan heikoksi. Tämän vuoksi ostaja haluaa vedota veden huonoon laatuun kiinteistön virheenä. Tuomioistuin katsonee, ettei ostajalla ollut tarkastusvelvollisuutta veden suhteen ennen kaupantekoa, koska myyjä nimenomaan ilmoitti veden olevan laadukasta. Ostaja voi näin ollen vedota veden huonoon laatuun kaupan purkamiseksi taikka kauppahinnan alentamiseksi.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.