Kauppa ja sopimus

Voiko kiinteistön virhe olla merkityksetön?

Julkaistu: 01.08.2012

Jotta ostaja voi laatuvirheen perusteella esittää vaatimuksia, virheen on oltava merkityksellinen suhteessa kauppahintaan. Ostettu kiinteistö voi poiketa myyntisopimuksessa sovitusta niin, että poikkeaminen katsotaan merkityksettömäksi kaupan taikka kauppaehtojen kannalta. Silloin kun kiinteistön virhe katsotaan merkityksettömäksi, ei ostajalla ole oikeutta vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua taikka vahingonkorvauksia virheen perusteella. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä iäkkäämpi kohde, sitä todennäköisempää on, että siinä on korjaustarpeita ja virheitäkin. Vertailukohtana voidaan pitää sitä, mitä vastaavankaltaiselta kohteelta yleensä voidaan odottaa.

Kiinteistön virheen merkityksellisyyttä ei voida mitata pelkästään virheen korjaamisesta aiheutuvien kulujen suuruudella. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka virheen korjaamiskustannukset olisivatkin suhteellisen matalat, voidaan virheellä kuitenkin katsoa olevan merkitystä kauppaan tai sen ehtoihin. Tältä osin hyvä lähtökohta taas on arvioida tilannetta siitä näkökulmasta, että mitä uudempi kohde on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä siinä ei saisi olla virheitä tai puutteita suhteessa muihin vastaaviin kohteisiin.

Kiinteistössä esiintyneen virheellä – esimerkiksi kosteus- tai homevaurio, puutteellinen lämmitysjärjestelmä tai väärin ilmoitettu pinta-ala – tulee olla niin suuri vaikutus, että ostajan tieto siitä olisi muuttanut kiinteistökaupan kulun. Jos ostaja olisi tiennyt virheestä, ei hän olisi ostanut kiinteistöä samoilla ehdoilla, esimerkiksi samaan hintaan.

Virheen osalta edellytetään, ettei ostaja ole nimenomaan tiennyt virheen olemassaolosta kiinteistökauppaa tehtäessä eikä virhe ole ollut huomattavissa normaalissa tarkastuksessa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.