Kauppa ja sopimus

Varainsiirtovero

Julkaistu: 01.08.2012

Valtiolle on varainsiirtoverolain 1 §:n mukaan suoritettava varainsiirtoveroa kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta. Verovelvollinen on kiinteistön tai arvopapereiden ostaja tai muu luovutuksensaaja.

Ostajan on siten suoritettava valtiolle varainsiirtoveroa mm. kiinteistön omistusoikeuden sekä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien luovutuksesta. Verovelvollisuus koskee myös kiinteistön vuokraoikeuden ja/tai sillä olevan rakennuksen luovutusta. Verovelvollisuutta ei ole sellaisesta kiinteistön saannosta, sen osasta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien luovutuksesta, joka perustuu lahjaan, perintöön, testamenttiin tai yhteisomistussuhteen purkamiseen. Osituksen yhteydessä tapahtuvasta saannosta on suoritettava veroa siltä osin kuin kauppahintana (vastikkeena) on käytetty muuta kuin jaettavana olevaa varallisuutta.

Ensiasunnon ostajan osalta varainsiirtoverolaissa on poikkeus veron suoritusvelvollisuudesta. Veroa ei nimittäin ole suoritettava, jos luovutuksensaaja:

  1. on hankkinut omistukseensa kiinteistön ja vähintään puolet sillä olevasta tai sille rakennettavasta asuinrakennuksesta;
  2. käyttää tai ryhtyy käyttämään rakennusta omana vakituisena asuntonaan;
  3. ei ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista; ja
  4. on ennen luovutuskirjan allekirjoittamista täyttänyt 18 mutta ei 40 vuotta.

Varainsiirtoveron määrä lasketaan kauppahinnasta tai muusta vastikkeen arvosta. Veron määrä on kiinteistön luovutuksessa 4 prosenttia kauppahinnasta tai muun annetun vastikkeen arvosta. Arvopaperin luovutuksesta vero on 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, jos veron määrä jää alle 10 euroon.

Varainsiirtoveron maksamisesta on huolehdittava oma-aloitteisesti. Jos luovutuksensaajia on useampia, jokainen osaomistaja maksaa varainsiirtoveroa oman omistusosuutensa osalta, esim. Herra ja rouva A ostavat asuinkiinteistön 200 000 eurolla siten, että herran omistusosuus on 1/3 ja rouvan 2/3. Varainsiirtovero kaupasta on 8000 euroa. Herra A maksaa varainsiirtoverosta 2666,67 euroa yhdellä tilisiirrolla ja Rouva A 5333,33 toisella tilisiirrolla.

Tilisiirtolomake varainsiirtoveron maksamista varten

Lue myös artikkelikirjastomme artikkeli “Varainsiirtoveron maksuaika ja seuraamukset maksun viivästymisestä”.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.