Kauppa ja sopimus

Tarkoittaako sopimuksen pätemättömyys aina sitä, että sopimus raukeaa?

Julkaistu: 16.12.2012

Sopimuksen pätemättömyys ei aina välttämättä johda oikeustoimen raukeamiseen. Pätemättömyyden aiheuttavasta seikasta tietoiset sopimusosapuolet voivat nimittäin jatkaa sopimuksen täyttämistä normaalisti tällaisesta seikasta huolimatta. Tällöin he siis hyväksyvät pätemättömyyden, jolloin sopimuksesta tulee pätevä. Vajaavaltaisen on lisäksi mahdollista hyväksyä tekemänsä oikeustoimi tultuaan täysivaltaiseksi (esimerkiksi nuori täyttää 18 vuotta). Oikeustoimi tulee silloin häntä sitovaksi.

Joidenkin pätemättömyysperusteiden osalta pätemättömyyden hyväksyminen ei kuitenkaan ole mahdollista eikä oikeustoimi voi tulla osapuolia sitovaksi. Juristilta kannattaa kysyä neuvoa epäselvässä tilanteessa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.