Kauppa ja sopimus

Reklamaatio irtaimen kaupassa

Julkaistu: 16.12.2012

Reklamaatiolla tarkoitetaan tavaran kaupassa ostajan velvollisuutta ilmoittaa myyjälle tavarassa havaitsemastaan virheestä. Jos tavarassa on virhe, ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle ennen kuin hän voi vaatia virheen perusteella virheen korjaamista, uutta toimitusta, hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai kaupan purkua.

Reklamaatiossa ostajan on samalla ilmoitettava, miksi hän pitää tavaraa tai myyjän muuta suoritusta virheellisenä. Sen sijaan reklamaatiossa ei vielä tarvitse ilmoittaa mahdollisia virheestä johtuvia vaatimuksia. Tarkoituksena on, että myyjä saa tiedon virheestä ja voi mahdollisesti myös korjata virheen.

Reklamaatio on tehtävä kauppalain 32 §:n mukaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kuluttajakaupassa reklamaatio on vastaavasti kuluttajansuojalain 16 §:n mukaan tehtävä kohtuullisessa ajassa, mutta sen lisäksi reklamaatio voidaan aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja on havainnut virheen.

Jos reklamaatiota ei ole tehty säädetyssä ajassa, ostaja ei voi enää vedota tavaran virheeseen ellei myyjän menettely ole ollut törkeän huolimatonta tai kunnianvastaista ja arvotonta. Lisäksi kuluttajakaupassa reklamaatioajan ylittäminen sallitaan, jos tavara on virheen takia terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.