Kauppa ja sopimus

Ostajan selonottovelvollisuus kiinteistön kaupassa

Julkaistu: 01.10.2012

Maakaaren 2 luvun 22 pykälän mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajan velvollisuuksiin kuuluu tarkistaa kiinteistön kunto ja kiinteistön asiapaperit ennen kaupantekoa. Ostajalla ei ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Hallituksen esityksen (HE 120/1994) mukaan, ostajan on ryhdyttävä tarkempaan tutkimukseen ja kääntyä asiantuntija-apuun, jos kiinteistössä on havaittavissa epäilystä herättävinä seikkoina esim. seinien kosteutta.

Helsingin ja Kouvolan hovioikeudet ovat todenneet, hometaloriidoista antamissaan ratkaisuissa 94/859 ja 97/153, ettei pelkkä tunkkaisen tms. hajun esiintyminen aiheuta ostajalle erityistä tarkastusvelvollisuutta. Turun hovioikeus katsoi ratkaisussa 94/1132, että ostajan olisi tullut selvittää lahovaurion kokonaislaajuus, ennen kaupan tekemistä. Ostajien kanne hylättiin.

Selonottovelvollisuuden täyttäminen perustuu siihen, ettei ostaja voi vedota sellaiseen virheeseen, joka hänen olisi pitänyt pystyä havaitsemaan kohteen tarkistuksen yhteydessä. Ostaja ei myöskään voi vedota sellaiseen virheeseen, josta hänelle on annettu tieto. Kaikkea vastuuta ei sälytetä ostajan harteille, sillä ostajalla on mahdollisuus vedota virheeseen, jos myyjä on antanut asiasta epäselvää tai ristiriitaista tietoa. Myyjän tulee varmistua, että ostaja on ymmärtänyt saamansa informaation.

Myyjä ei vapaudu vastuusta ostajan selonottovelvollisuuden perusteella, mikäli hän on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti. Myyjän menettely on kunnianvastaista ja arvotonta, jos hän on antanut tahallaan virheellistä tietoa ostajalle tai salannut kaupankohdetta koskevia tietoja, esim. kaupankohteen (peitellyt) kosteusvauriot. Välttyäkseen mahdollisilta myöhemmiltä sopimusriidoilta, myyjän kannattaa huolehtia siitä, että kaikki kohteen viat ja puutteet kirjataan kauppakirjaan.

Jos kauppakirjan laatiminen ja mahdollinen vastuun jakaantuminen esimerkiksi vanhan talon myymisen/ostamisen osalta aiheuttaa ongelmia, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Kustannukset, jotka syntyvät asiantuntijan käyttämisestä muodostuvat usein pienemmiksi kuin kiinteistökauppariidoista syntyvät kustannukset. Asiantuntijan käyttö synnyttää luottamusta ja varmuutta itse kaupanteossa ja osapuolten ei tarvitse vaivata itseään usein vaikeasti avautuvalla lakitekstillä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.