Kauppa ja sopimus

Onko sopimus pätevä, jos sopimuskumppani ei ole täysivaltainen?

Julkaistu: 16.12.2012

Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisen taloudellisia ja muita asioita hoitaa hänen edunvalvojansa.

Oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa ole antanut siihen suostumustaan. Sopimus ei siis lähtökohtaisesti ole pätevä, jos sopimuskumppanina on vajaavaltainen henkilö. Vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi tulee kuitenkin häntä sitovaksi, jos hänen edunvalvojansa tai hän itse täysivaltaiseksi tultuaan (esimerkiksi nuori täytettyään 18 vuotta) sen hyväksyy.

Henkilö voi olla myös rajoitetusti oikeustoimikelpoinen. Tällöin tuomioistuin on rajoittanut hänen toimintakelpoisuuttaan siten, että hän voi tehdä tiettyjä oikeustoimia tai vallita tiettyä omaisuuttaan ainoastaan yhdessä edunvalvojan kanssa tai että hänellä ei ole lainkaan kelpoisuutta tehdä tiettyjä oikeustoimia tai oikeutta vallita tiettyä omaisuuttaan. Jos rajoitetusti oikeustoimikelpoinen tekee oikeustoimen, jonka tekemiseen hänellä ei ole kelpoisuutta, oikeustoimi on lähtökohtaisesti pätemätön.

Henkilö voi olla tilapäisesti oikeustoimikelvoton myös ilman, että hän olisi vajaavaltainen tai että hänen oikeustoimikelpoisuuttaan olisi rajoitettu millään lailla. Tällainen tilanne on käsillä silloin, kun henkilö ei sen hetkisen mielentilansa johdosta kykene arvioimaan tekemiensä oikeustointen merkitystä ja on siten kykenemätön tekemään oikeustoimia. Tällainen tilapäinen oikeustoimikelvottomuus voi johtua esimerkiksi sairaudesta, tilapäisestä psyykkisestä häiriöstä tai humalatilasta.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.