Kauppa ja sopimus

Onko ostajalla tarkastusvelvollisuus kiinteistökaupassa?

Julkaistu: 01.08.2012

Kiinteistönkaupassa ostajan tulee tarkastaa kiinteistö ennen kaupantekoa.

Kiinteistössä oleva laatuvirhe eli kiinteistön fyysisissä ominaisuuksissa oleva virhe, jonka ostaja olisi voinut huomata tarkastusta tehdessään, ei voi olla perusta oikeustoimille myyjää vastaan. Toisin sanoen ostaja ei voi vedota kiinteistössä olevaan kyseiseen virheeseen enää kaupan jälkeen.

Tarkastusvelvollisuuden mukaan ostajan tulee tehdä kiinteistössä normaali aistinvarainen tarkastus, jossa ei tarvitse ryhtyä erityisiin teknisiin toimiin. Tarkastusvelvollisuuden laajuus on kuitenkin riippuvan ostettavasta kiinteistön iästä – vanhempi rakennus tulee lähtökohtaisesti tarkistaa laajemmin kuin nuori. Toisaalta jos ostaja on esimerkiksi ammatiltaan rakennusalalla, voidaan häneltä vaatia tarkempaa tarkastamista kuin rakentamisesta tietämättömämmältä ostajalta.

Ostajan ei tarvitse tarkastaa myyjän kiinteistöstä antamia tietojen todenperäisyyttä. Jos myyjä on ollut valehdellut jostain kiinteistön ominaisuudesta, eikä ostaja ole toimittanut tarkastusta, voi ostaja vedota virheeseen.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.