Kauppa ja sopimus

Onko myyjällä velvollisuus korjata käytetyssä kiinteistössä oleva virhe kuten homevaurio?

Julkaistu: 01.08.2012

Lainsäädännön mukaan, myyjällä ei ole velvollisuutta korjata myymässään kiinteistössä ilmennyttä virhettä. Kiinteistön ostaja ei siis voi oikeusteitse vaatia myyjää korjaamaan kiinteistön virhettä kuten homevauriota. Ostajalla on oikeus hakea kuitenkin virheen takia kiinteistön kauppahinnan alennusta, tai jos virhe on merkittävä niin kaupan purkua. Myyjältä on lisäksi mahdollista vaatia vahingonkorvauksia.

Jos kuitenkin kaupan osapuolet haluavat sopia, että myyjä korjaa kiinteistön virheen, on tämä luonnollisesti mahdollista. Korjaamisesta voidaan sopia jo kiinteistön kauppakirjassa taikka myöhemmin, kun korjaamiselle on tarve.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.