Kauppa ja sopimus

Myyjän viivästyminen tavaran luovutuksessa myytäessä irtainta omaisuutta

Julkaistu: 16.12.2012

Myyjän on luovutettava tavara ostajalle sovittuna ajankohtana. Yleensä tavara luovutetaan ostajalle kaupantekohetkellä, mutta esimerkiksi isommissa tavarantoimituksissa voidaan sopia, että myyjä toimittaa tavaran ostajalle myöhempänä ajankohtana.

Jos myyjä ei luovuta tavaraa ostajalle sovittuna ajankohtana vaan myöhässä tai jos myyjä ei luovuta tavaraa ostajalle lainkaan, myyjä on viivästynyt tavaran luovutuksessa.

Myyjän viivästyksen johdosta, ostajalla on oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Ostaja voi myös vaatia myyjältä vahingonkorvausta viivästyksen johdosta syntyneestä vahingosta ja jos viivästyksellä on ostajalle olennainen merkitys ostaja voi myös vaatia kaupan purkua. Lisäksi ostaja voi tietenkin vaatia myyjää täyttämään sopimuksen mukaisen velvollisuutensa eli yleensä toimittamaan tavaran.

Jos kyseessä on kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä kaupasta viivästykseen sovelletaan kuluttajansuojalain 5 luvun 7-11 §:iä, jos taas kyseessä on muu kauppa sovelletaan kauppalain 22-29 §:iä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.