Kauppa ja sopimus

Mitä tarkoitetaan sopimuksen syntymisellä tarjous-vastaus -mekanismin kautta?

Julkaistu: 16.12.2012

Laissa säädetään sopimuksen syntymisestä ns. tarjous-vastaus –mekanismin kautta. Mekanismi on merkityksellinen esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun osapuolten välille tulee riitaa siitä, onko sitovaa sopimusta ylipäänsä syntynyt.

Sopimusta haluavan tekemä tarjous sopimuksen tekemiseksi sitoo häntä pääsääntöisesti siitä lähtien, kun vastapuoli on ottanut selon tarjouksen sisällöstä. Tarjouksen lähettäjä ei siis pääsääntöisesti voi perääntyä tässä vaiheessa enää tekemästään tarjouksesta. Jos tarjouksen saaja puolestaan on passiivinen eikä reagoi tarjoukseen taikka antaa kieltävän vastauksen, katsotaan tarjous rauenneeksi.

Kun vastapuoli on vastannut tarjoukseen oikea-aikaisesti ja muuten asianmukaisesti, syntyy osapuolten välille sitova sopimus.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.