Kauppa ja sopimus

Mitä jos minut pakotetaan tekemään sopimus?

Julkaistu: 16.12.2012

Oikeustoimi, jonka tekemiseen joku on oikeudenvastaisesti pakotettu, ei sido pakotettua, jos pakottamiseen on käytetty väkivaltaista pitelemistä taikka pakottavaa hengen tai terveyden vaaraa käsittävää uhkausta. Jos pakkoa on käyttänyt joku muu kuin pakotetun sopimuskumppani, sopimus ei tällöinkään sido sopimukseen pakotettua, vaikka hänen sopimuskumppaninsa ei tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää pakon käytöstä. Sopimuksen sitomattomuus edellyttää kuitenkin, että sopimukseen pakotettu pakon loputtua ilmoittaa pakon käytöstä sopimuskumppanilleen ilman aiheetonta viivytystä.

Jos joku pakotetaan oikeustoimeen muuten kuin käyttämällä väkivaltaista pitelemistä taikka pakottavaa hengen tai terveyden vaaraa käsittävää uhkausta, oikeustoimi ei tällöinkään sido siihen pakotettua. Tällaisessa tilanteessa tosin oikeustoimi tulee sitovaksi, jos pakkoa on käyttänyt joku muu kuin siihen pakotetun sopimuskumppani eikä tämä tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää pakon käytöstä. Tällainen lievän pakon tilanne on kyseessä useimmiten silloin, kun oikeustoimeen pakotettua uhataan hänen kannaltaan häpeällisillä tai haitallisilla seuraamuksilla, esimerkiksi maineen tai varallisuuden menetyksellä tai rikossyytteen nostamisella.

Täyttääkseen pätemättömyysperusteen tunnusmerkit pakon on oltava oikeudenvastaista. Näin ollen esimerkiksi jos velkoja periessään saatavaansa uhkaa velallista pakkotoimiin ryhtymisellä, jos tämä ei maksa velkaansa, tällainen tilanne ei vielä täytä pakon tunnusmerkkejä, vaikka se velallisesta painostavalta tuntuisikin.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.