Kauppa ja sopimus

Milloin sopimusehdon sovittelu on mahdollista?

Julkaistu: 16.12.2012

Sopimuksen sovittelulle ei ole olemassa mitään yleistä mittapuuta. Osapuolten sopimusvelvoitteiden epätasapainon mittareina voidaan käyttää esimerkiksi suoritusten keskinäisen arvon vertaamista. Myös sopimustyyppiä lähellä oleva lainsäädäntö voi toimia hyvänä mittapuuna.

Sopimuksen sovittelu ei yleensä tule kyseeseen tilanteessa, jossa sopimuksen epätasapainoon johtanut olosuhteiden muutos on sellainen, että sopijapuolen olisi pitänyt ottaa se ja sen seuraukset huomioon sopimusta laadittaessa. Ennalta-arvattavat olosuhteiden muutokset eivät siis yleensä oikeuta sovitteluun.

Sopimuksen sovittelua mietittäessä on syytä kääntyä juristin puoleen ja kysyä tarkempaa neuvoa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.