Kauppa ja sopimus

Milloin kiinteistön kauppa voidaan purkaa virheen vuoksi?

Julkaistu: 01.08.2012

Milloin kiinteistön kauppa voidaan purkaa virheen vuoksi?

Julkaistu 1.8.2012

Jotta kiinteistön kauppa voitaisiin purkaa, tulee siinä ilmenneen virheen olla lainsäädännön mukaan olennainen. Olennaisuutta arvioitaessa selvitetään virheen merkitys kokonaisuudessaan ostajalle: onko virhe ollut niin merkittävä, etteivät muuta vaihtoehtoa voida pitää kohtuullisena? Arviointi tehdään objektiivisella mittapuulla.

Olennainen virhe voi olla esimerkiksi vakava kosteus- tai homevaurio asunnossa, taikka muu merkittävä puutteellisuus asunnon asuinkelpoisuudessa.

Arvioinnissa voidaan antaa myös merkitystä sille, onko myyjä toiminut epärehellisesti kauppaa tehdessään. Toisin sanoen onko myyjä ollut tietoinen virheen olemassaolosta, mutta on johtanut ostajaa harhaan.

Kiinteistön kaupan purku on ostajan oikeussuojakeinoista vaikutuksiltaan voimakkain. Sitä kevyempiä keinoja ovat hinnan alennus ja vahingonkorvaus. Oikeuskäytännössä kaupan purun kynnys on noussut korkeaksi. Kaupan purun suhdetta muihin oikeussuojakeinoihin arvioidaan yleensä reklamaation tekemisvaiheessa. Riippuen kaupan kohteesta korjauskustannusten suuruus suhteessa kauppahintaan tulee olla yli 30 % että kaupan purkua on mielekästä vaatia. Tuomioistuimissa on varsinkin vanhempien rakennusten osalta tehty ratkaisuja, joissa korjauskustannukset ovat olleet yli 50 % kauppahinnasta, joskus jopa yli kauppahinnan, eikä silti kaupan purkuvaatimus ole menestynyt. Tämä voi johtua monista seikoista, joista yksi yleisimpiä on vanhojen talojen korjaustarpeisiin liittyvä tasonparannus. Kun vanhaa taloa korjataan, se tulee monesti muiltakin kuin vaurioituneilta kohdin parempaan kuntoon kuin ennen korjausta, joka vähennetään niistä kustannuksista joita voi vaatia hinnanalennuksena/vahingonkorvauksena myyjältä. Niitä ei myöskään oteta huomioon kun pohditaan kaupan purkukynnystä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.