Kauppa ja sopimus

Mikä on vakiokorvaus asunnon kaupassa?

Julkaistu: 01.03.2012

Vakiokorvauksella asunnon kaupassa tarkoitetaan sitä sopimusta, jossa ostaja sitoutuu suorittamaan ennalta määrätyn korvauksen, jos hän vetäytyykin kaupasta.

Ostaja ei siis ole käsirahan tyylisesti antanut ennakolta myyjälle kyseistä rahasummaa, vaan korvauksen maksamisesta on sovittu sopimuksella. Vakiokorvaus eroaa siis käytännössä olennaisesti käsirahasta.

Esimerkiksi, jos käsirahan suorittaminen estyy käytännön syistä asuntonäytössä, mutta ostaja sitoutuu suorittamaan käsirahan myöhemmin, on kyseessä vakiokorvaus siihen saakka kunnes käsiraha on varsinaisesti maksettu.

Käsirahasta eroten, vakiokorvauksesta sopiminen ei estä asunnon myyjää ottamasta vastaan muita tarjouksia asunnon ostamisesta. Jos kuitenkin myyjä kieltäytyy kaupasta ehdolla, joista on vakiokorvauksesta sopimisen yhteydessä sovittu, joutuu myyjä karvaamaan ostotarjouksen tehneellä vakiokorvauksen suuruisen summan. Kieltäytymisen on täytynyt johtua tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.