Kauppa ja sopimus

Mikä on kiinteistön mikrobitutkimus?

Julkaistu: 01.08.2012

Rakennuksen rakenteista tehdään usein mikrobitutkimuksia silloin, kun rakennuksen myyjä ja ostaja riitelevät rakennuksessa ilmenneistä kosteusvaurioista. Mikrobitutkimuksella pyritään selvittämään onko rakennuksessa kosteusvaurio ja minkä laajuisesta ja luonteisesta kosteusvauriosta on kyse.

Mikrobitutkimuksessa näytteitä voidaan ottaa rakennuksen sisäilmasta, pinnoilta ja rakenteista.

Huolellisesti tehtyä mikrobitutkimusta voidaan käyttää näyttönä kiinteistössä esiintyvistä virheistä eli kosteus- tai homevaurioista. Tutkimuksilla voidaan osoittaa kosteus- tai homevaurion laajuutta, jolla selvitetään kysymystä, onko virhe merkittävä. Virheen tulee olla edellä selostetulla tavalla merkittävä, jotta ostaja voi menestyksekkäästi ryhtyä oikeustoimiin myyjää vastaan. Välttämättä homevaurio ei osoita yksinään kaupan kohteen laatuvirhettä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.