Kauppa ja sopimus

Mikä on kiinteistön kaupassa laatuvirhe?

Julkaistu: 01.03.2012

Kiinteistön laatuvirheellä tarkoitetaan sitä, että ostettu kiinteistö poikkeaa siitä, mitä ostaja ja myyjä ovat sopineet. Myyjä ja ostaja ottavat kauppasopimuksessa kantaa siihen, minkä laatuinen kiinteistö on kaupan kohteena. Ostajalla on oikeus edellyttää siis kiinteistöltä sitä laatua ja niitä ominaisuuksia, joista kauppasopimuksessa on sovittu. Jos kiinteistö poikkeaa kuitenkin siitä, millaiseksi se on myyjän ja ostajan välillä sovittu, on siinä laatuvirhe.

Kiinteistö myydään lähtökohtaisesti siinä kunnossa kuin mitä se ostohetkellä on. Myyjän ja ostajan välinen sopimus on ratkaisevassa asemassa, missä kunnossa kiinteistö katsotaan myydyn. Laatuvirhe on poikkeama tästä kiinteistön sovitusta laadusta.

Kiinteistön laatuvirhe voi olla esimerkiksi talon lämmitys- tai vesijärjestelmän alempi tehokkuus, kuin mitä myyjän ja ostajan katsotaan sopineen. Myös talon uunien käyttökelvottomuus on laatuvirhe, jos myyjä on kertonut uunien olevan käypiä talon lämmitykseen. Kaiken kaikkiaan laatuvirheitä voi olla hyvin erilaisia ja niiden yhteisenä piirteenä on niiden poikkeaminen siitä, mitä myyjä ja ostaja ovat sopineet.

Laatuvirhe on aina virhe kiinteistön fyysisissä ominaisuuksissa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.