Kauppa ja sopimus

Kuolinpesän asunnon myynti verotuksen kannalta

Julkaistu: 01.08.2012

Tuula Suhonen, Mikkeli, Asianajotoimisto Suhonen Oy, tuula@suhonen.info

On varsin tavallista, että puolisoiden yhteinen koti ajan kuluessa osoittautuu leskelle liian suureksi ja hän haluaa vaihtaa asunnon pienempään tai muuttaa kokonaan toiselle paikkakunnalle asumaan. Tällaisessa tilanteessa saattaa syntyä yllättäviä veroseuraamuksia, ellei niihin ole varautunut ennakolta. Etukäteissuunnittelu ja asiantuntijan puoleen kääntyminen kannattaa. Epäselvässä tilanteessa on järkevää hakea verottajalta etukäteen ennakkoratkaisua aiotun hankkeen aiheuttamista veroseuraamuksista. Ennakkoratkaisun hakemisesta aiheutuu kustannuksia n. 220 €.

Lesken asumisoikeus koskee lain sanamuodon mukaan puolisoiden viimeistä yhteistä kotia. Leski ja lapset voivat kuitenkin keskenään sopia, että aikaisempi asunto myydään ja uuden asunnon omistajaksi tulevat sekä leski että lapset ja että leski saa myös asuntoon hallintaoikeuden. Jos uusi asunto on halvempi kuin aikaisempi asunto, on syytä sopia kirjallisesti siitä, miten ylijääneet varat jaetaan. Tällaisessa tapauksessa lapsille syntyy hyvin todennäköisesti luovutusvoiton veroseuraamuksia.

Asunnon myynnissä voi käydä myös niin, että lesken oma osuus aikaisemmasta asunnosta riittää kokonaisuudessaan uuden asunnon kauppahintaan ja aikaisempaan asuntoon kohdistunut hallintaoikeus lakkaa. Perintöverotuksessa perilliset ovat saaneet hyötyä siitä, että leski on jäänyt asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Jos leski luopuu hallintaoikeudestaan elinaikanaan, verottajan mukaan leski on antanut tällä tavalla lahjan lapsilleen, josta on seurauksena lahjavero. Mahdollisesta asunnon arvonnoususta perilliset puolestaan joutuvat maksamaan luovutusvoiton veroa, ellei perillinen ole asunut asunnossa omistusaikanaan yli kahta vuotta. Lapsuudenkodissa on usein asuttu kymmeniäkin vuosia, mutta se ei tässä tapauksessa auta, koska verottaja laskee asumisajan vasta siitä lukien, kun on saanut ko. osan asunnosta perinnökseen.

Sellaisessa kuolinpesässä, johon sisältyy muutakin varallisuutta kuin asunto, esim. kesämökki, oikealla, etukäteen, asiantuntijan opastuksella tapahtuvalla suunnittelulla osakkaat voivat säästää huomattavia summia veroissa. Tyypillisesti tähän päästään siirtämällä asunto kokonaan lesken nimiin osituksessa. Tällöin päästään myynnissä hyödyntämään asumisesta tulevaa verohyötyä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.