Kauppa ja sopimus

Kuluttajansuoja nettihuutokaupassa peruutusoikeuden ja virhevastuun suhteen

Julkaistu: 16.12.2012

Asianajaja Harri Kontturi, As:tsto Harri Kontturi & Co Oy, harri.kontturi@kontturi.fi

Verkkohuutokauppojen yleistyessä on syntynyt paljon kysymyksiä kuluttajien keskuudessa koskien verkkohuutokaupassa saatavan kuluttajasuojan tasoa. Seuraavassa eritellään verkkohuutokaupassa saatavan kuluttajansuojan peruspiirteitä peruutusoikeuden ja elinkeinonharjoittajan virhevastuun osalta.

Nettihuutokaupanmuotoja voidaan jakaa kolmeen eri muotoon ja kyseisten muotojen perusteella syntyy myös kyseeseen tuleva kuluttajansuojan taso. Erilaisia nettihuutokauppamuotoja ovat:

  1. Verkkohuutokaupanpitäjä myy itse omistamiaan tavaroita
  2. Verkkohuutokaupanpitäjä välittää toisen elinkeinonharjoittajan omistamia tavaroita
  3. Verkkohuutokaupanpitäjä välittää yksityishenkilöiden omistamia tavaroita

Peruutusoikeus ja virhevastuu poikkeavat joiltakin osin toisistaan riippuen siitä, mistä edellä mainituista tapauksista on kulloinkin kysymys.

Peruutusoikeus

Peruutusoikeus merkitsee asiakkaan mahdollisuutta peruuttaa kauppa – asiakas saa maksamansa kauppahinnan takaisin, mutta joutuu palauttamaan ostamansa tavaran takaisin myyjälle.Verkkohuutokauppa on yksi etämyynnin muoto, sillä siinä sekä markkinointi että kaupankäynti tapahtuvat ns. etäviestimellä eli tässä tapauksessa internetin välityksellä. Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevia säännöksi ei kuitenkaan sovelleta kyseiseen huutokauppaan, jos kuluttaja voi osallistua huutokauppaan “myös muutoin kuin etäviestimen välityksellä”. Peruutusoikeuden osalta 1) ja 2) tilanteissa peruutusoikeus noudattaa yleisen etämyyntiä koskevan peruutusoikeuden linjoja: kuluttajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 päivän kuluessa kauppavahvistuksen tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, mikäli ensimmäinen tavaraerä saapuu vasta vahvistusilmoituksen jälkeen. Peruuttamisoikeudesta säännelty tarkemmin Kuluttajansuojalain 6:15:ssa. Sen sijaan 3) kohdassa Kuluttajansuojalaki ei tule lainkaan sovellettavaksi, vaan kauppan purkuoikeudesta voidaan sopimusvapauden nimissä sopia, ja Kauppalaki voi tulla sovellettavaksi vain sopimisen puuttuessa.

Virhevastuu

Kauppakohteessa on virhe, kun se ei laadultaan määrältään, lajiltaan, muilta ominaisuuksilta tai pakkaukseltaan vastaa sitä, mistä kaupan osapuolet ovat sopineet. Virhevastuun ollessa kyseessä vastaa kauppias joko virheen korjaamisesta tai virheettömän kappaleen luovuttamisesta virheellisen tilalle. Viimekädessä voi kysymykseen tulla myös kaupan purkaminen virheen seurauksena. Purkaminen tosin pääasiassa edellyttää olennaista virhettä.

Virhevastuun osalta 1) kohdassa Kuluttajansuojalain mukainen etämyynnin virhevastuu tulee täysipainoisesti sovellettavaksi ( Kun siis ei ole voinut osallistua huutokauppaan muuten kuin etäviestimen välityksellä.) Kuluttajan on vedottava virheeseen kohtuullisessa ajassa virheen huomaamisesta tai kun hänen olisi pitänyt se huomata. Ostajalla on oikeus vaatia virheen korvaamista tai virheettömän tavaran korjaamista. Mikäli kumpikaan edellisistä vaihtoehdoista ei täyty voi kuluttaja vaatia hinnanalennusta tai purkaa kaupan mikäli virhe ei ole vähäinen. 3) kohdassa, mikäli kuluttaja tiesi kauppasopimusta tehtäessä, että välittäjä toimii toisen elinkeinonharjoittajan lukuun, ei välittäjällä ole virhevastuuta. Myyjä vastaa tällöin kuitenkin täysipainoisesti Kuluttajansuojalain mukaan. 3) kohdassa Kuluttajansuojalain soveltuminen on epäselvää. Mikäli vain myyjä (yksityishenkilö) vastaa sovellettavaksi tulee Kauppalaki, jonka mukaan huutokaupassa myyty käytetty tavara katsotaan myydyksi siinä kunnossa kun se on. Kuntoarvion lähtökohtana tällöin on huutokaupan lähtöhinta. Ostajalla ei myöskään ole oikeutta hinnanalennukseen, kun kyseessä on tavaran osto käytettynä huutokaupasta. Tässä tapauksessa ainoaksi vaihtoehdoksi jää kaupan purku ja se on mahdollista vain kun sopimusrikkomuksella on ostajalle olennainen merkitys. Käytännössä vain käyttökelvoton tavara oikeuttaisi kaupan purkamisen.

Katso myös Opuslexin artikkelikirjaston artikkeli Kuluttajansuoja kaupassa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.