Kauppa ja sopimus

Kuluttajan oikeussuojakeinoista

Julkaistu: 16.12.2012

Asianajaja Väinö Teperi, Helsinki, As:tsto Teperi & Co Oy vaino.teperi@teperi-law.fi

Kun kuluttaja ei ole tyytyväinen ostamaansa tavaraan (tai palveluun), tulee ensisijaisesti kääntyä myyjän puoleen. Tämän kanssa asiaa voidaan selvitellä heti tuoreeltaan. Monissa tapauksissa virheellisyydet saadaan korjattua esim. uudella toimituksella, ja osapuolet ovat tyytyväisiä ilman riitaisuuksia.

Jos kuluttaja ja myyjä eivät pääse kuluttajaa tyydyttävään sopimukseen virheen tiimoilta, kuluttaja joutuu viemään asian eteenpäin. Valittavana on monta eri vaihtoehtoa, jotka ovat kaikki käytössä ilman mitään virallista etusijajärjestystä. Kuluttaja saa vapaan valintansa mukaan valita reitin, mitä kautta hän lähtee asiaa selvittämään.

Kuluttaja voi ensinnäkin kääntyä kotipaikkansa kunnallisen kuluttajaneuvojan puoleen. Hän on henkilö, joka kunnassa avustaa kuluttajia näiden kaupankäyntiin liittyvissä ongelmissa. Kuluttajaneuvoja ottaa yhteyttä myyjänä toimineeseen tahoon, ja koettaa neuvottelemalla saada asiassa sovinnon aikaan. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kuluttajaneuvoja ohjaa ja neuvoo kuluttajaa jatkotoimissa.

Kuluttaja voi viedä asian myös kuluttajavalituslautakuntaan. Se on elin, joka ottaa kantaa yksittäisiin riitoihin kuluttajan ja myyjän välillä. Lautakunta antaa suosituksen siitä, kuinka asia tulisi ratkaista. Lausunto ei ole oikeudellisesti sitova, mutta monasti myyjät taipuvat lautakunnan ohjeisiin.

Jos sopua ei vieläkään saada aikaan, kuluttajalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin nostaa kanne myyjää vastaan käräjäoikeudessa. Edelleen täytyy korostaa, että mikään ei estä kuluttajaa haastamasta myyjää heti suoraan tuomioistuimeen. Joka tapauksessa asia käsitellään normaalina riita-asiana käräjillä, ja tuomiosta voi tarvittaessa valittaa normaalissa järjestyksessä. Kuluttajan asemaa on helpotettu siten, että hän voi nostaa kuluttajansuojalakiin perustuvan kanteensa kotipaikkansa tuomioistuimessa. Kotipaikaksi katsotaan väestökirjalain mukainen kotipaikka, mikä yleensä on sama kuin vakituinen asuinpaikka. “Omassa oikeudessa” kanteen ajaminen parantaa kuluttajan etuja, sillä myyjänä voi olla yhtiö jonka kotipaikka on toisella puolella Suomea. Ilman erityistä säännöstä, kuluttaja joutuisi toimimaan tuossa myyjän kotipaikan oikeudessa. Mainittua oikeuspaikkasäännöstä ei voida sopimuksilla tai muilla sivuuttaa, vaan se on ehdoton kuluttajan siihen vedotessa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.