Kauppa ja sopimus

Kuinka suuri käsiraha on?

Julkaistu: 01.03.2012

Käsirahalle ei ole laissa asetettu enimmäismäärää. Asunnon ostaja ja myyjä voivat siis vapaasti sopia sen suuruudesta.

Käsiraha luetaan osaksi asunnon kauppahintaa silloin, kun asuntokauppa tosiasiallisesti toteutuu.

Eri asia on, että ostotarjouksen tekijän kaupasta vetäytyessään menettämä summa ei saa olla enempää kuin neljä prosenttia asunnon kauppahinnasta. Sama koskee myyjän kaupassa vetäytyessään ostajaehdokkaalle maksettavan korvauksen suuruutta – ei enempää kuin 4 prosenttia asunnon kauppahinnasta.

Jos maksettu käsiraha on ollut enemmän kuin neljä prosenttia ja ostaja vetäytyy kaupasta, tulee myyjän maksaa takaisin se käsirahan osuus, joka ylittää neljä prosenttia asunnon kauppahinnasta.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.