Kauppa ja sopimus

Kiinteistökaupan laatuvirhe – virheen korjaamisen kustannukset eivät ole ainoa kriteeri arvioitaessa virheen merkityksellisyyttä

Julkaistu: 01.08.2012

Asianajaja, varatuomari Jukka Salo, Kouvola, Asianajotoimisto Salo & Salo Oy, jukka.salo@kimmosalo.fi

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2009:39 mainitaan, että arvioitaessa myyjän virhevastuuta kiinteistökaupassa, yksinomaisena kriteerinä virheen merkityksellisyysarvioinnissa ei ole virheen korjaamisen aiheuttama kustannus ja sen suhde kauppahintaan.

Kiinteistökaupassa on kysymys laatuvirheestä, mikäli kiinteistö ei ole ominaisuuksiltaan sellainen, kun on sovittu. Ostajalla on oikeus hinnanalennukseen laatuvirheen johdosta. Virheen ollessa olennainen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa (maakaaren 2 luvun 17 §).

Oikeutta hinnanalennukseen on toisinaan arvioitu melko kaavamaisesti. Mm. mikäli virheen korjauskustannukset (hinnanalennuksen määrä) ovat vähäiset kauppahintaan nähden, ei oikeutta hinnanalennukseen olisi. Muutaman prosentin osuutta on totuttu pitämään vähäisenä. Virhettä ja sen merkittävyyttä ja vaikutuksellisuutta kaupasta päättämiseen on arvioitava kuitenkin kokonaisuutena eikä pelkästään euromääräisesti.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2009:39 oli kysymys 395000 euron kauppahinnalla myydystä kiinteistöstä. Kiinteistön vesi- ja lämmitysjärjestelmä todettiin rakennuksen kokoon nähden alimitoitetuksi, minkä vuoksi lämmin vesi ei riittänyt kuin yhden suihkun (asennettu neljä suihkua) tarpeisiin kerrallaan. Virheen korjauskustannukset olivat 4.000 euroa, eli noin 3 % kauppahinnasta.

Korkein oikeus totesi korjauskustannusten olleen kauppahintaan nähden verraten vähäiset, mutta kustannuksia ei voitu pitää merkityksettöminäkään. Korkein oikeus kiinnitti huomiota siihen, että harkittaessa ostajan hinnanalennusoikeutta on huomioitava virheen merkitys muutoinkin, kuin pelkkien korjauskustannusten määrän perusteella. Tässä tapauksessa puutteet lämpimän veden ja lämmön riittävyydessä ilman takan lämmittämistä, haittaavat rakennuksen käyttämistä tarkoitukseensa, asumiseen.

Mikäli kiinteistössä havaitaan kaupanteon jälkeen puutteita tai virheitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi asumiskelpoisuuteen tai asumisviihtyisyyteen niitä heikentävästi, mutta joiden korjauskustannus sinänsä on melko alhainen kauppahintaan nähden, voi myyjän vastuu laatuvirheestä realisoitua siitä huolimatta.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.