Kauppa ja sopimus

Huutokauppa

Julkaistu: 16.12.2012

Asianajaja Kimmo Salo, Kouvola, As:tsto Salo & Salo Oy, kimmo.salo@kimmosalo.fi

Huutokaupassa on voimassa hieman erilaiset säännöt kuin muussa kaupanteossa yleensä. Lähinnä annettua tarjousta ja sen hyväksymistä koskevat säännöt poikkeavat normaalisti kaupankäynnissä noudatettavista säännöksistä.

Tämä on käytännön sanelema asia, sillä onhan huutokauppa jo tilanteena erilainen tavalliseen ostajan ja myyjän välillä käytävään neuvotteluun verrattuna.

Huutokauppa on toimitus, jossa huutokauppaa toimittava henkilö kehottaa tilaisuuteen saapuneita henkilöitä tekemään tarjouksia yleensä nostohuudoin. Henkilön täytyy siten korottaa edellisen tarjouksen tekijän tarjousta päästäkseen kauppoihin. Jos esim. jotain työurakkaa tarjotaan tehtäväksi huutokaupalla, tehdään tarjoukset laskuhuudoilla. Tällöin saadakseen urakan henkilön täytyy tehdä alhaisempi tarjous kuin edellisen tarjouksen tekijä. Olipa kyseessä kumpi tahansa muoto, tarjous hyväksytään vasaran lyönnillä tai vastaavasti.

Huuto, eli tehty suullinen tarjous, sitoo tarjouksen tekijää kunnes huutokauppa on päättynyt ko. esineen kohdalta. Näin on tapahtunut, kun jokin huuto on myyjän puolelta hyväksytty. Tarjouksen tekijä (huutaja siis) vapautuu tarjouksestaan myös silloin, kun joku toinen henkilö on tehnyt korkeamman tarjouksen, jota ei ole hylätty.

Korkeimman tarjouksen tekijällä on yleensä oikeus heti tietää hyväksytäänkö vai hylätäänkö hänen tarjouksensa. Myyjä voi tosin pidättää itselleen miettimisaikaa, mutta yleensähän näin ei ole.

Jos huutokaupan tarkoituksena on joka tapauksessa myydä jokin esine, myyjä on velvollinen myymään esineen korkeimmasta tarjotusta hinnasta. Muussa tapauksessahan myyjä voi hylätä korkeimman tarjouksen, jos ei pidä hintaa tarpeeksi hyvänä. Yleensä huutokauppailmoituksesta on nähtävissä huutokaupan luonne, ja mainittu myyntitarkoitus.

Jos lopulta käy niin, että kaksi henkilöä tekee samansuuruisen korkeimman tarjouksen, saa myyjä valita kummalle myy. Näin käynee harvemmin, sillä tosiostaja nostanee tarjoustaan hieman päästäkseen korkeammalle kuin kilpailijansa.

Kauppalaissa on kaksi merkittävää huutokauppa koskevaa säännöstä. Kun kauppa huutokaupassa syntyy, katsotaan tavara myydyksi “sellaisena kun se on”, ja ostaja ei tässä tapauksessa ole oikeutettu minkäänlaiseen hinnanalennukseen tavarassa olevan virheen perusteella. Mainittu koskee ainoastaan käytettynä myytyä tavaraa. Täysin ilman oikeuksia ostaja ei luonnollisestikaan ole, vaan hänellä säilyy tietty oikeus vedota tavaran virheellisyyteen. Oikeus on kuitenkin suppeampi, kuin tavallisessa kaupankäynnissä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.