Kauppa ja sopimus

Entä jos kiinteistönvälittäjä ylittää valtuutensa ja hyväksyy tarjouksen asuntokaupasta?

Julkaistu: 01.03.2012

Kiinteistövälittäjä toimii ostajan taikka myyjän valtuutettuna. Jos myyjän valtuuttama kiinteistönvälittäjä hyväkyy kiinteistöstä tehdyn ostotarjouksen ylittäen valtuutuksensa, sitoo kiinteistönkauppa myyjää ostotarjouksen tekijän ollessa vilpittömässä mielessä. Vilpitön mieli tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että ostotarjouksen tekijä ei ole tiennyt eikä hänen olisikaan pitänyt tietää, että kiinteistönvälittäjä on ylittänyt valtuutensa. Samoin on tilanne silloin, kun kiinteistönvälittäjä on toiminut ostajan puolesta ja ylittänyt valtuutensa.

Esimerkkitapaus voisi olla seuraavanlainen: Kun ostotarjouksen tekijän ei ole voitu olettaa tienneen myyjän välittäjän ylittäneen valtuutensa hyväksyessä vastauksen, on sopimus kaupasta syntynyt. Näin on, vaikka myyjät eivät ole halunneet hyväksyä kauppaa. Tapauksessa myyjien tuli maksaa ostotarjouksen tehneelle sopimuksessa määritelty sakko, kun he eivät suostuneet lopulta tekemään kauppaa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.