Kauppa ja sopimus

Entä jos kiinteistön virhe ilmenee vasta vuosien päästä ostosta?

Julkaistu: 01.08.2012

Kiinteistön laatuvirheeseen voidaan lain mukaan vedota viiden vuoden sisällä siitä, kun ostaja on saanut kiinteistön hallintaansa. Jos ostaja kuitenkin huomaa kiinteistössä virheen ennen viiden vuoden kulumista, mutta ei ilmoita siitä myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta, ei ostajalla ole enää oikeutta ruveta toimenpiteisiin myyjää kohtaan.

Jos kiinteistössä ilmenee laatuvirhe vasta viiden vuoden jälkeen siitä, kun ostaja on saanut sen hallintaansa, ei ostajalla ole oikeutta vedota virheeseen myyjää kohtaan. Näin on, vaikka ostaja ja myyjä eivät tienneet virheen olemassaolosta kiinteistön myyntihetkellä. Poikkeuksena määräaikaan on, jos myyjä on kaupanteossa toiminut kunnianvastaisesti taikka törkeän huolimattomasti.

Myyjällä ei siis ole vastuuta kiinteistössä ilmenneistä virheistä, jos niihin ei ole vedottu viiden vuoden kuluttua siitä, kun kiinteistö on luovutettu ostajalle.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.