Kauppa ja sopimus

Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus

Julkaistu: 01.08.2012

Asianajaja Antti Kejo, Kajaani, As:tsto Antti Kejo KY , aatsto@anttikejo.fi

Ensiasunnon ostaja ei ole velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa asuinkiinteistön kaupasta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien luovutuksesta, jos hän

  1. käyttää tai ryhtyy käyttämään vakituisena asuntonaan huoneistoa, jonka hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista hän on hankkinut vähintään puolet;
  2. ei ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista; ja
  3. on ennen luovutuskirjan allekirjoittamista täyttänyt 18 mutta ei 40 vuotta

Jos asuinkiinteistön tai osakehuoneiston ostajina on useampia henkilöitä, verovapaus koskee vain edellä mainitut edellytykset täyttävän luovutuksensaajan omistusoikeutta vastaavaa osuutta luovutushinnasta. Käytännössä verovapaus voi koskea vain kahta luovutuksensaajaa luovutusta kohden, koska verovapauden edellytyksenä on vähintään 50 prosentin omistusosuus.

Luovutuksensaajan on annettava erillinen selvitys verovapauden edellytyksien täyttymisestä kotikuntansa verovirastolle. Selvityksen antamista varten on olemassa valmis verohallituksen vahvistama lomake. Selvitys on annettava kiinteistön saannon osalta kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen (kauppakirjan) tekemisestä. Asunto-osakkeiden osalta määräaika on kaksi kuukautta. Kiinteistönvälittäjän palvelua käytettäessä, selvitys annetaan kiinteistönvälittäjälle luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä.

Verovirasto antaa saamansa selvityksen perusteella lausunnon verovapauden edellytyksien täyttymisestä. Luovutuksensaajan tulee esittää lausunto lainhuutoa tai kirjaamista hakiessaan. Lainhuudon saamisen ja asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kirjaamisen edellytyksenä on selvitys varainsiirtoveron suorittamisesta tai varainsiirtoverovapaudesta.

Lue myös artikkelikirjastomme artikkelit “Varainsiirtovero” ja “Varainsiirtoveron maksuaika ja seuraamukset maksun viivästymisestä”

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.