Kauppa ja sopimus

Energiatodistus

Julkaistu: 01.08.2012

Asunnon myynti- ja vuokrausesittelyissä on oltava 1. tammikuuta 2009 alkaen nähtävillä rakennuksen energiatodistus. Aiemmin energiatodistuksesta annettu laki velvoitti esittämään todistuksen vain lain voimaan tulon (1.1.2008) jälkeen rakennetuista asunnoista. Todistuksen esittäminen on myyjän vastuulla tai jos myynnistä vastaa kiinteistönvälittäjä, tulee hänen huolehtia todistuksen esittämisestä. Energiatodistusta ei vaadita hankittavaksi pientaloille, väliaikaisille (asuin)rakennuksille, pinta-alaltaan enintään 50 neliön rakennuksille ja ennen lain voimaantuloa valmistuneelle enintään kuuden asunnon taloyhtiöille tai rakennusryhmille. Todistuksen hankkiminen ja esittäminen on näissä tapauksissa vapaaehtoista.

Rakennuksen energiatodistuksessa on ilmoitettava rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön tarvittava energiamäärä. Rakennuksen tarvitsema energiamäärä esitetään todistuksessa pinta-alaan suhteutetun useampiluokkaisen asteikon avulla. Tarvittavan energian määrä arvioidaan luotettavien energian kulutustietojen perusteella. Rakennusluvan yhteydessä rakennuksen tarvitsema energiamäärä sekä enintään kuuden asunnon asuinrakennuksen tai rakennusryhmän tarvitsema energiamäärä arvioidaan laskentamenetelmällä, joka ottaa huomioon rakennuksen lämpöominaisuudet, lämmityslaitteet ja lämpimän veden jakelun, ilmanvaihdon ja ilmastointilaitteet sekä muissa kuin asuinrakennuksissa kiinteän valaistusjärjestelmän. Asunnon ostaja tai vuokraaja pystyy arvioimaan esitetyn perusteella asunnon energiatehokkuuden ja arvioimaan vuosittain syntyvät energiakustannukset.

Rakennuksen energiatodistus voidaan antaa rakennuslupamenettelyn tai energiakatselmuksen yhteydessä, osana isännöitsijäntodistusta tai erillisenä todistuksena. Erillisen energiatodistuksen liitteenä tulee antaa suosituksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Uudisrakennusten energiatodistukset antaa rakennuksen pääsuunnittelija. Vanhojen kohteiden energiatodistuksen antaa joko energiakatselmoija tai pätevöitynyt erillisen energiatodistuksen antaja. Energiatodistuksen antajan pätevyyden voi varmistaa ympäristöministeriön hyväksymän pätevyyden toteajan antamasta pätevyystodistuksesta. Energiatodistus voidaan sisällyttää myös isännöitsijätodistukseen, jolloin energiatodistuksen allekirjoittaa kiinteistöyhtiön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Isännöitsijältä ja hallituksen puheenjohtajalta ei vaadita erillistä pätevöitymistä todistuksen antamiseen.

Rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu yli kuuden asunnon asuinrakennuksen tai rakennusryhmän taikka pääosin liike- tai palvelurakennuksen energiatodistus on voimassa neljä vuotta. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu enintään kuuden asunnon asuinrakennuksen tai rakennusryhmän energiatodistus sekä erillinen energiatodistus ja energiakatselmuksen yhteydessä annettu energiatodistus ovat voimassa kymmenen vuotta.

Lisätietoja energiatodistuksesta Motiva Oy:n energiatodistus-neuvontapalvelun internetsivuilta osoitteesta http://www.motiva.fi/energiatodistus.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.