Uutiset

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Uutiset - 2017

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoille

Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyy vuoden 2019 alusta alkaen aluehallintovirastoilta sekä kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi. Laki on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä tänään.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

Lainsäädäntöä uudistetaan arvopapereita koskevien esitteiden sääntelyn osalta

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esitys koskee arvopapereista julkaistavaa esitettä, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai niitä otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

Hovioikeus velvoitti rahdinkuljettajan korvaamaan murto-osan aiheuttamastaan vahingosta

Lääkeyhtiö O Oy ja rahdinkuljettaja PT Oy olivat tehneet kuljetussopimuksen lääkkeiden kuljetuksista. PT Oy kuljetti O Oy:n erilaisia lääkkeitä lämpötilasäädetyssä peräkärryssä. Vetoauto oli kuljetuksessa vaihdettu toiseen autoon. Kuljetustehtävän vastaanottanut kuljettaja oli käynnistänyt peräkärryn kylmälaitteet, jolloin lämpötila oli laskenut alle kuljetussopimuksessa sovitun kuljetuslämpötilan. Lääkkeet oli matkan aikana kuljetettu pakkasasteissa ja tulleet tämän vuoksi myyntikelvottomiksi.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä

Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Todistuksen voi laatia luonnoksena jo ennakkoon. Vanhat pientalot on viimeinen rakennusryhmä, joka siirtyy vuonna 2013 voimaan tulleen energiatodistuslain vaatimusten piiriin.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

Keskusverolautakunta: Palvelunvälittäjän kautta henkilökunnalle hankittu hierontaetu ei ole veronalaista etua

Hakemuksen mukaan hakijan työnantaja aikoi hankkia kaikille työntekijöilleen hierontaedun, jonka työntekijäkohtainen arvo oli 30 euroa kuukaudessa. Edun tarjoaminen toteutettiin hakemuksessa siten, että hakijan työnantaja teki sopimuksen palvelun toimittajan kanssa ja valitsi ne palveluun liittyneet hierontasopimuspaikat, joissa henkilökunta voi käyttää hierontaetuaan. Valinnan yhteydessä myös hakijan työnantajan ja hierontasopimuspaikan välille muodostui sopimussuhde.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

KKO: Osakehuoneisto voitiin ottaa asunto-osakeyhtiön hallintaan yhtiöjärjestysmääräyksen vastaisen asumisen perusteella

Korkeimman oikeuden mukaan asunto-osakeyhtiö sai ottaa osakehuoneiston hallintaansa sillä perusteella, että huoneiston haltija oli pitkään laiminlyönyt yhtiöjärjestyksessä olleen määräyksen noudattamisen. KKO kumosi näin hovioikeuden tuomion, jolla päätös hallintaan ottamisesta oli katsottu pätemättömäksi.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

KKO hylkäsi työntekijän vaatimuksen ansionmenetyksen korvaamisesta ansionmenetyskorvauksesta vähennettävien tulojen esittämättä jättämisen johdosta

A vaati kanteessaan oikeudenkäynnin aikana täsmennettynä, että yhtiö velvoitetaan suorittamaan hänelle korvausta hänen työtapaturmassa saamiensa vammojen johdosta aiheutuneesta ansionmenetyksestä siihen saakka, kunnes hän täyttää 65 vuotta.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

KKO velvoitti Sähköalojen ammattiliiton suorittamaan irtisanotuille jäsenilleen vahingonkorvausta

Korkein oikeus on pitänyt ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla Sähköalojen ammattiliitto ry eli Sähköliitto velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksia työstään irtisanotuille jäsenilleen.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.