Uutiset

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Uutiset - 2017

Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä

Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Todistuksen voi laatia luonnoksena jo ennakkoon. Vanhat pientalot on viimeinen rakennusryhmä, joka siirtyy vuonna 2013 voimaan tulleen energiatodistuslain vaatimusten piiriin.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

Keskusverolautakunta: Palvelunvälittäjän kautta henkilökunnalle hankittu hierontaetu ei ole veronalaista etua

Hakemuksen mukaan hakijan työnantaja aikoi hankkia kaikille työntekijöilleen hierontaedun, jonka työntekijäkohtainen arvo oli 30 euroa kuukaudessa. Edun tarjoaminen toteutettiin hakemuksessa siten, että hakijan työnantaja teki sopimuksen palvelun toimittajan kanssa ja valitsi ne palveluun liittyneet hierontasopimuspaikat, joissa henkilökunta voi käyttää hierontaetuaan. Valinnan yhteydessä myös hakijan työnantajan ja hierontasopimuspaikan välille muodostui sopimussuhde.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

KKO: Osakehuoneisto voitiin ottaa asunto-osakeyhtiön hallintaan yhtiöjärjestysmääräyksen vastaisen asumisen perusteella

Korkeimman oikeuden mukaan asunto-osakeyhtiö sai ottaa osakehuoneiston hallintaansa sillä perusteella, että huoneiston haltija oli pitkään laiminlyönyt yhtiöjärjestyksessä olleen määräyksen noudattamisen. KKO kumosi näin hovioikeuden tuomion, jolla päätös hallintaan ottamisesta oli katsottu pätemättömäksi.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

KKO hylkäsi työntekijän vaatimuksen ansionmenetyksen korvaamisesta ansionmenetyskorvauksesta vähennettävien tulojen esittämättä jättämisen johdosta

A vaati kanteessaan oikeudenkäynnin aikana täsmennettynä, että yhtiö velvoitetaan suorittamaan hänelle korvausta hänen työtapaturmassa saamiensa vammojen johdosta aiheutuneesta ansionmenetyksestä siihen saakka, kunnes hän täyttää 65 vuotta.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

KKO velvoitti Sähköalojen ammattiliiton suorittamaan irtisanotuille jäsenilleen vahingonkorvausta

Korkein oikeus on pitänyt ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla Sähköalojen ammattiliitto ry eli Sähköliitto velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksia työstään irtisanotuille jäsenilleen.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

Hallitus on antanut lausunnolle kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koskevan hallituksen esityksen

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa kolmiulotteisen kiinteistön muodostamisen maanpinnan ala- ja yläpuolelle asemakaava-alueella. Nykyään kiinteistöllä voi olla rakennuksia, mutta rakennuksessa ei voi olla erillisiä kiinteistöjä.

Lue uutinen

Uutiset - 2017

Kaupungin työpaikkailmoitus oli yhdenvertaisuuslain vastainen

Kaupunki oli hakenut museoihinsa määräaikaiseen työsuhteeseen hankekoordinaattoria, ja työpaikkailmoituksen mukaan valittavalta edellytettiin alle 30 vuoden ikää. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota syrjinnän kieltävien normien noudattamiseen. Työpaikkailmoitus oli yhdenvertaisuuslain vastainen.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.