2015

Oikaisuvaatimus ja valituslupamenettely laajenevat hallintoasioiden muutoksenhaussa ensi vuoden alussa

Julkaistu: 05.10.2015

Oikaisuvaatimus viranomaiselle on nykyisinkin käytössä useissa asiaryhmissä. Vuoden 2016 alusta lähtien oikaisuvaatimus viranomaiselle on ensi vaiheena myös esimerkiksi kaavamaisissa ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa, erilaisissa maksuja ja korvauksia koskevissa asioissa sekä eräissä lupa-asioissa.

Oikaisuvaatimuksen käytön lisäämisellä tavoitellaan kansalaisen kannalta sitä, että muutoksenhaku voidaan hoitaa ilman raskaampaa oikeudenkäyntimenettelyä.

Oikaisuvaatimusta ei oteta käyttöön asianosaisen oikeusturvan kannalta erityisen merkittävissä asioissa, joissa on tärkeää saada asia viivytyksettä tuomioistuimen ratkaistavaksi ja joihin liittyy vaativaa oikeudellista harkintaa. Oikaisuvaatimusta ei voi tehdä myöskään esimerkiksi asiaryhmissä, joissa on tavallisesti useita asianosaisia.

Nykyisin noin puolet korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista valituksista kuuluu valituslupasäännösten piiriin.

Samalla muutetaan myös lainvoimaisen päätöksen purkamista koskevia säännöksiä. Jatkossa pääsääntönä on, että saman päätöksen purkamista voi hakea vain kerran

 

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Rikoslakiin tulee uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös

Aiemmin laissa ei luonnonsuojelurikoksesta ollut törkeää tekomuotoa. Rikos voidaan arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja se aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle, sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on erityisen suunnitelmallinen. Rangaistus rikoksesta on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Lue uutinen

Uutiset

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2016

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2016 on 0,5 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Lue uutinen

Uutiset

Suomi ja Espanja allekirjoittivat verosopimuksen

Sopimus muuttaa muun muassa Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta. Jatkossa Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.