2022

Yrittäjän testamentti

Julkaistu: 23.02.2022

Miksi yrittäjän kannattaa tehdä testamentti?

Yrittäjä voi määrätä testamentilla, mitä hänen omaisuudelleen tapahtuu kuoleman jälkeen. Testamentti on tähän ainoa keino ja yrittäjälle tärkeä asiakirja. Testamentilla yrittäjä voi turvata yritystoiminnan jatkumisen sekä turvata mahdollisen jäljelle jäävän puolison toimeentulo ja vahvistaa hänen asemaansa. Testamenttia voidaan käyttää myös verosuunnittelun välineenä, jotta perilliset eivät joudu maksamaan turhia perintöveroja. Testamentilla voidaan myös määrätä, että yritysomaisuus muutetaan rahaksi. Yrittäjän kuolema voi aiheuttaa yritykselle ongelmia, mikäli kuolema tulee yllättäen, eikä tähän ole varauduttu millään tavoin.

Mikäli testamenttia ei ole, perilliset ratkaisevat asian omalla tavallaan yrittäjän poismenon jälkeen. Perillisten kannalta ratkaisu ei ole yleensä helppo. Jokaisella perillisellä on lähtökohtaisesti oikeus saada osuus kaikenlaisesta omaisuudesta, siis myös yritysomaisuudesta. Yritysomaisuus päätyy siis usein useamman perillisen käsiin, eikä se välttämättä ole järkevää yritystoiminnan jatkamisen kannalta. Voi kestää jopa useita vuosia ennen kuin perilliset ovat päättäneet perinnönjaosta puhumattakaan mahdollisesta pesänjakajan toimitusmenettelystä riitatapauksissa. Näistä syistä yrittäjän on syytä ottaa testamentilla kantaa, kuka tai ketkä yritystoimintaa jatkavat. Toisaalta testamentilla voidaan myös määrätä, että yritysomaisuus muutetaan rahaksi.

Testamentilla voidaan varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus omistajan kuoltua. Usein yrittäjä hakee lapsistaan tai läheisistään jatkajaa. Yritysomaisuus kannattaa testamentata henkilölle, jolla on kyky ja kiinnostus jatkaa yrityksen toimintaa. Mikäli varmuutta parhaasta yritystoiminnan jatkajasta ei ole, on yritystoiminnan jatkajan valinta mahdollista uskoa testamentin toimeenpanijalle ja siirtää aikaan kuoleman jälkeen dynaamisella testamentilla. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, kun perilliset ovat alaikäisiä tai tarvitsevat koulutusta. Tällöin on selkeästi todettava potentiaalisten saajien piiri, millä perusteella yrityksen jatkaja valitaan ja missä ajassa valinta on tehtävä.

Testamentin laadinnassa kannattaa käyttää asiantuntijaa, jonka avulla varmistetaan yrittäjän viimeisen tahdon toteutuminen. Testamentin tulee täyttää tarkat muotovaatimukset ollakseen pätevä. Testamentti kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja terveenä. Testamenttia on mahdollista muuttaa ja täsmentää myöhemmin uudella testamentilla, mikäli testamentin tekijän viimeinen tahto muuttuu ajan kuluessa. Asiantuntija osaa neuvoa ja kertoa vaihtoehdot, tehdä dynaamisen testamentin oikein ja arvioida veroseuraamuksia. Asiantuntija ottaa myös huomioon mahdolliset osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen tai osakassopimuksen testamenttia rajoittavat ehdot ja tarvittaessa osaa suositella muitakin yrittäjän kannalta tarpeellisia asiakirjoja ja toimia.

Pirjo Mäkelä, asianajaja
Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Blogi

Yrittäjän testamentti

Miksi yrittäjän kannattaa tehdä testamentti? Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:n perintöoikeuteen erikoistunut asianajaja Pirjo Mäkelän antaa vinkit tässä blogissa!

Lue blogi

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.