Artikkelit

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka testamenttia voi moittia?

Jos perillinen tahtoo moittia testamenttia, hänen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa saatuaan testamentista tiedon. Perillisellä ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos hän on hyväksynyt testamentin tai muulla todistettavalla tavalla luopunut moiteoikeudestaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kuinka riitajuttu ratkaistaan tuomioistuimessa?

Riita-asia tulee vireille tuomioistuimessa, kun kantaja on jättänyt haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Tuomioistuin antaa asiasta tiedon vastapuolelle ja pyytää tältä vastausta haasteeseen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Milloin testamentti on pätemätön?

Testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi, jos testamentin tekijä ei ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään, jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa tai jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Onko perinnöstä mahdollista luopua, vaikka olisi konkurssissa tai ulosoton kohteena?

Jos velallinen perittävän kuoleman jälkeen mutta ennen konkurssin alkamista on luopunut tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja oikeudestaan perintöön tai testamenttiin, luopuu oikeudestaan, hänen oikeutensa perintöön tai testamenttiin ei kuulu konkurssipesään.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Mitä omaisuutta konkurssipesään kuuluu?

Konkurssipesään kuuluu tietyin poikkeuksin omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa ja jonka velallinen saa ennen konkurssin päättymistä. Luonnollisen henkilön konkurssipesään ei kuitenkaan kuulu hänen konkurssin alkamisen jälkeen saamansa omaisuus tai ansaitsemansa tulo.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Voidaanko verot ulosmitata?

Pääsääntöisesti ulosottoon tarvitaan ulosottoperuste, joka voi olla esimerkiksi tuomioistuimen antama tuomio.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Miten ulosottoa haetaan?

Ulosoton hakijan tulee ensiksi hakea ulosottoperuste, joka voi olla esimerkiksi tuomioistuimen antama tuomio tai välimiesmenettelyssä annettu välitystuomio. Ulosottoperusteessa on vahvistettu täytäntöönpantava velvoite.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä jos joudun ulosoton kohteeksi?

Sen jälkeen, kun ulosottoa on haettu ja ulosottoasia on tullut vireille, velalliselle annetaan vireilletuloilmoitus ja maksukehotus.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko ulosotosta mahdollista valittaa?

Voimakkaana lähtökohtana ulosotossa on, että ulosottomies ratkaisee itse ulosoton aikana esiin tulleet riitakysymykset. Ulosottomies voi tällöin tietyin rajoituksin korjata tekemänsä virheet itseoikaisun avulla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on ulosotto?

Ulosotolla tarkoitetaan laiminlyödyn maksuvelvoitteen tai muun ulosottokaaressa tarkoitetun velvoitteen täytäntöönpanoa.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.