Artikkelit

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Ovatko oikeudenkäynnit julkisia?

Yleensä oikeudenkäynnit ovat julkisia, jolloin yleisö saa tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä. Joskus kuitenkin, jos käsiteltävänä oleva asia on arkaluontoinen tai sisältää salassa pidettävää tietoa, asia käsitellään suljetuin ovin, jolloin yleisö ei saa tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnin ratkaisu on kuitenkin aina julkinen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on testamentin tarkoitemääräys?

Perittävä voi antaa testamentissaan määräyksen, jonka hän on tarkoittanut omaisuuden saajan tai jonkun muun henkilön täytettäväksi. Tällaista määräystä kutsutaan tarkoitemääräykseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko testamentti mahdollista peruuttaa ja miten se tapahtuu?

Jos testamentin tekijä on peruuttanut määräyksensä tai jos hän on hävittänyt testamentin taikka muutoin selvästi ilmaissut, ettei määräys enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan, on määräys tehoton.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Ketä oikeudenkäynnissä on läsnä? Kuka voi tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä?

Rikosoikeudenkäynnissä oikeudenkäynnissä on oikeuden kokoonpanon lisäksi läsnä vastaaja eli syytetty sekä virallinen syyttäjä. Rikoksesta riippuen paikalla on asianomistaja eli rikoksen uhri. Osapuolista käytetään nimitystä asianosaiset. Lisäksi läsnä voi olla todistajia. Jokaista muuta paitsi jutun asianosaista voidaan kuulustella todistajana.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka testamenttia voi moittia?

Jos perillinen tahtoo moittia testamenttia, hänen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa saatuaan testamentista tiedon. Perillisellä ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos hän on hyväksynyt testamentin tai muulla todistettavalla tavalla luopunut moiteoikeudestaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kuinka riitajuttu ratkaistaan tuomioistuimessa?

Riita-asia tulee vireille tuomioistuimessa, kun kantaja on jättänyt haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Tuomioistuin antaa asiasta tiedon vastapuolelle ja pyytää tältä vastausta haasteeseen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Milloin testamentti on pätemätön?

Testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi, jos testamentin tekijä ei ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään, jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa tai jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Onko perinnöstä mahdollista luopua, vaikka olisi konkurssissa tai ulosoton kohteena?

Jos velallinen perittävän kuoleman jälkeen mutta ennen konkurssin alkamista on luopunut tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja oikeudestaan perintöön tai testamenttiin, luopuu oikeudestaan, hänen oikeutensa perintöön tai testamenttiin ei kuulu konkurssipesään.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Mitä omaisuutta konkurssipesään kuuluu?

Konkurssipesään kuuluu tietyin poikkeuksin omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa ja jonka velallinen saa ennen konkurssin päättymistä. Luonnollisen henkilön konkurssipesään ei kuitenkaan kuulu hänen konkurssin alkamisen jälkeen saamansa omaisuus tai ansaitsemansa tulo.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Voidaanko verot ulosmitata?

Pääsääntöisesti ulosottoon tarvitaan ulosottoperuste, joka voi olla esimerkiksi tuomioistuimen antama tuomio.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.