Artikkelit

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on yleistestamentti?

Yleistestamentilla eli yleisjälkisäädöksellä perittävä voi määrätä koko omaisuudestaan jonkun henkilön tai henkilöiden hyväksi. Testamentti siis koskee perittävän omaisuutta kokonaisuutena eikä mitään tiettyä omaisuuserää.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko testamentista mahdollista luopua vai täytyykö se ottaa vastaan?

Testamentinsaajalla on oikeus luopua sekä yleis- että erityistestamentista. Hän voi luopua testamentistaan perittävän kuoltua, jollei hän ole jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen on katsottava ottaneen testamentin vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Ovatko kaikki täysi-ikäiset henkilöt testamentintekokelpoisia?

Testamentintekokelpoisuus tulee erottaa yleisestä oikeustoimikelpoisuudesta, jota voidaan tuomioistuimen päätöksellä rajoittaa. Testamentintekokelpoisuutta ei voida samalla tavoin rajoittaa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka testamentti voidaan panna täytäntöön?

Erityistestamentti on täytettävä jakamattomasta kuolinpesästä. Jollei kaikkia erityistestamentteja voida täyttää, on tiettyä omaisuutta koskeva testamentti pantava täytäntöön ennen muita, mutta muutoin on tehtävä kunkin testamentin osalta sen arvon mukainen vähennys.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka on testamentin toimeenpanija?

Perittävä voi määrätä testamentissaan perillisten tai yleistestamentinsaajien sijasta jonkun testamentin toimeenpanijana hallitsemaan kuolinpesää.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kenen on noudatettava testamentin tarkoitemääräystä? Entä jos määräystä ei noudateta?

Jos omaisuudesta, joka on tuleva tietylle perilliselle tai testamentinsaajalle, on annettu tarkoitemääräys, tulee saajan panna määräys täytäntöön. Muussa tapauksessa täytetään tarkoitemääräys jakamattomasta pesästä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mitä ovat riita-asiat?

Käräjäoikeudessa käsitellään kaikentyyppisiä yksityisten ihmisten ja yritysten riita-asioita. Usein riita-asiat koskevat rahaa: riidellään esimerkiksi velan maksusta, perinnönjaosta tai kaupan kohteen virheestä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on testamentin tarkoitemääräys?

Perittävä voi antaa testamentissaan määräyksen, jonka hän on tarkoittanut omaisuuden saajan tai jonkun muun henkilön täytettäväksi. Tällaista määräystä kutsutaan tarkoitemääräykseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Ovatko oikeudenkäynnit julkisia?

Yleensä oikeudenkäynnit ovat julkisia, jolloin yleisö saa tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä. Joskus kuitenkin, jos käsiteltävänä oleva asia on arkaluontoinen tai sisältää salassa pidettävää tietoa, asia käsitellään suljetuin ovin, jolloin yleisö ei saa tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnin ratkaisu on kuitenkin aina julkinen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko testamentti mahdollista peruuttaa ja miten se tapahtuu?

Jos testamentin tekijä on peruuttanut määräyksensä tai jos hän on hävittänyt testamentin taikka muutoin selvästi ilmaissut, ettei määräys enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan, on määräys tehoton.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.