Artikkelit

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko sukunimen menettäminen mahdollista?

Sukunimen voi menettää kahdella tavalla. Jos isyys on kumottu, tuomioistuin voi miehen vaatimuksesta päättää, että lapsi on velvollinen ottamaan sen sukunimen, joka äidillä oli lapsen syntymän hetkellä, jollei lapsen edun kannalta ole pidettävä tärkeänä, että hän säilyttää sukunimensä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on nimilautakunnan rooli?

Nimilautakunta toimii oikeusministeriön alaisuudessa erityisenä asiantuntijaviranomaisena nimilain soveltamista koskevissa kysymyksissä. Nimilautakunta antaa tuomioistuimille, maistraateille ja muille viranomaisille lausuntoja etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Miten etu- tai sukunimen saa vaihdettua?

Sukunimen vaihtamiselle on olemassa laissa tiettyjä edellytyksiä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on yleistestamentti?

Yleistestamentilla eli yleisjälkisäädöksellä perittävä voi määrätä koko omaisuudestaan jonkun henkilön tai henkilöiden hyväksi. Testamentti siis koskee perittävän omaisuutta kokonaisuutena eikä mitään tiettyä omaisuuserää.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Onko testamentista mahdollista luopua vai täytyykö se ottaa vastaan?

Testamentinsaajalla on oikeus luopua sekä yleis- että erityistestamentista. Hän voi luopua testamentistaan perittävän kuoltua, jollei hän ole jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen on katsottava ottaneen testamentin vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Ovatko kaikki täysi-ikäiset henkilöt testamentintekokelpoisia?

Testamentintekokelpoisuus tulee erottaa yleisestä oikeustoimikelpoisuudesta, jota voidaan tuomioistuimen päätöksellä rajoittaa. Testamentintekokelpoisuutta ei voida samalla tavoin rajoittaa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka testamentti voidaan panna täytäntöön?

Erityistestamentti on täytettävä jakamattomasta kuolinpesästä. Jollei kaikkia erityistestamentteja voida täyttää, on tiettyä omaisuutta koskeva testamentti pantava täytäntöön ennen muita, mutta muutoin on tehtävä kunkin testamentin osalta sen arvon mukainen vähennys.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka on testamentin toimeenpanija?

Perittävä voi määrätä testamentissaan perillisten tai yleistestamentinsaajien sijasta jonkun testamentin toimeenpanijana hallitsemaan kuolinpesää.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kenen on noudatettava testamentin tarkoitemääräystä? Entä jos määräystä ei noudateta?

Jos omaisuudesta, joka on tuleva tietylle perilliselle tai testamentinsaajalle, on annettu tarkoitemääräys, tulee saajan panna määräys täytäntöön. Muussa tapauksessa täytetään tarkoitemääräys jakamattomasta pesästä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mitä ovat riita-asiat?

Käräjäoikeudessa käsitellään kaikentyyppisiä yksityisten ihmisten ja yritysten riita-asioita. Usein riita-asiat koskevat rahaa: riidellään esimerkiksi velan maksusta, perinnönjaosta tai kaupan kohteen virheestä.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.