Artikkelit

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Artikkelit - Yritystoiminta

Kuinka konkurssipesän hallinto järjestetään?

Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Velallisen omaisuuden hoitamista ja myymistä sekä muuta konkurssipesän hallintoa varten tuomioistuin määrää pesänhoitajan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Menettääkö velallinen konkurssissa oikeuden määrätä omaisuudestaan?

Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Velallisen omaisuuden hoitamista ja myymistä sekä muuta konkurssipesän hallintoa varten tuomioistuin määrää pesänhoitajan. Konkurssin alettua velallinen menettää oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Mitä konkurssilla tarkoitetaan?

Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin velallisen tai velkojan hakemuksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Kuka voi hakea velallisen konkurssiin?

Velallisen hakemista konkurssiin voi hakea joko velallinen itse tai joku velkojista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Jos velallisen varat eivät riitä kaikkien velkojen maksamiseen, mikä on velkojien maksunsaantijärjestys?

Jos pakkotäytäntöönpanossa jaettavat varat eivät riitä kaikkien saatavien maksamiseen, on velkojilla pääsääntöisesti yhtäläinen oikeus saada maksu näistä varoista saataviensa suuruuden mukaisessa suhteessa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Täytyykö velallisen maksaa velkansa konkurssin jälkeen

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Kuinka varojen tilittäminen velkojille tapahtuu?

Tilityksellä tarkoitetaan varojen maksamista velkojille. Jos ulosottoperuste ei ole lainvoimainen, kertyneet varat saadaan pääsääntöisesti tilittää vain vakuutta vastaan. Jollei varat nostanut velkoja palauta saamiaan varoja sen jälkeen, kun varojen jako tai tilitys on lainvoimaisella ratkaisulla muutettu tai kumottu, varat saadaan periä velkojalta tai vakuudesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mitä kannattaa muistaa kiinteistön kauppaa tehtäessä?

Kiinteistön kauppaa harkitessa tulee aina ottaa huomioon kaupan juridiset ja taloudelliset puolet. Kiinteistön kauppaa suunniteltaessa kannattaa kääntyä asiassa lakimiehen puoleen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Minkä takia perukirja on tärkeä, vaikka pesää ei heti jaettaisikaan?

Perunkirjoitus on toimitettava vainajan oikeudenomistajien luetteloimista ja vainajan ja hänen leskensä asianmukaista varallisuuden muistiin kirjaamista varten.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Avopuolisoille suojaa avoliiton päättyessä – uusi laki voimaan huhtikuussa 2011

Avopuolisoiden asemaan avoliiton päättyessä tuli merkittävää suojaa, kun laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta astui voimaan huhtikuussa 2011.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.