Artikkelit

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Artikkelit - Perhe ja perintö

Milloin ja miten lapsen isyys voidaan tunnustaa?

Miehen, joka haluaa tunnustaa isyytensä, tulee henkilökohtaisesti ilmoittaa lastenvalvojalle, henkikirjoittajalle tai julkiselle notaarille olevansa lapsen isä. Mies, joka avioliittoa solmittaessa haluaa tunnustaa olevansa kihlakumppaninsa lapsen isä, voi antaa tunnustamislausuman myös vihkijälle.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka isyyden saa kumottua?

Avioliitossa miestä pidetään automaattisesti vaimon lasten isänä, jos puolisot ovat avioliitossa lasten syntyessä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on rekisteröity parisuhde?

Kahden samaa sukupuolta olevan, 18 vuotta täyttäneen henkilön parisuhde voidaan rekisteröidä. Rekisteröityyn parisuhteeseen sovelletaan suurelta osin samoja säännöksiä kuin avioliittoon ja sen oikeusvaikutukset ovat pitkälti samat kuin avioliitolla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on omaisuuden ositus?

Osituksessa puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuussuhde ja toteutetaan avio-oikeus. Puolisoiden varallisuudesta tehdään osituslaskelma, jonka perusteella määritellään avio-osat ja määrätään enemmän omistava puoliso maksamaan toiselle puolisolle tasinkoa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuka on osituksen osapuolena toisen puolison kuoltua

Toisen puolison kuoleman jälkeisessä osituksessa ovat osapuolina kuolleen puolison leski sekä hänen oikeudenomistajansa eli kuolinpesän osakkaat.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä avoliitto tarkoittaa?

Avoliitto on yhteiselon muoto, joka syntyy, kun kaksi toisiinsa kiintynyttä henkilöä muuttaa yhteen. Avopuolisoilla ei ole toisiaan kohtaan mitään lain asettamia erillisiä oikeuksia tai velvollisuuksia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä ositus pitää sisällään?

Kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai kun avioliitto on purkautunut, toimitetaan omaisuuden ositus, jos puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Osituksessa puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuussuhde.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä tapahtuu omaisuudelleni, kun solmin avioliiton?

Avioliitossa puolisoiden kesken vallitsee omaisuuden erillisyyden periaate. Omaisuus, joka puolisolla on hänen mennessään avioliittoon, kuuluu edelleen hänelle itselleen. Sama koskee omaisuutta, jonka puoliso saa avioliiton aikana.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä avioliitto on?

Avioliitto on naisen ja miehen välinen, lain nojalla oikeusvaikutuksia saava yhteiselämän muoto. Avioliiton myötä puolisoilla on esimerkiksi oikeus ottaa toistensa sukunimi sekä avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka kirkollinen vihkiminen toimitetaan?

Vihkiminen toimitetaan sukulaisten tai muiden todistajien läsnä ollessa joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.